Flere iværksættere fra biotek

Efter et par års tilbagegang for bioteknologiske iværksættere, er der i 2003 igen kommet flere nye vækstvirksomheder

på det område i Øresundsregionen. Således beretter Medicon Valley Academy om 11 nye bioteknologiske virksomheder

i det såkaldte Medicon Valley.- 11 nye biotekvirksomheder peger i en positiv retning, og det er meget opmuntrende, at

vi ser denne udvikling. Det er min vurdering, at Medicon Valley det seneste år har styrket sin i forvejen stærke internationale position

på bioteketableringer, siger adm. direktør Bent Christensen, Medicon Valley Academy.

Mange nye i Symbion

Hos

Forskerparken Symbion Science Park bekræfter man tendensen. Her lå man i 2003 nærmest underdrejet pga. mangel på

iværksættere til at optage lejemålene.Særligt på medico- og biotek. Belægningsprocenten

i en af Danmarks største forskerparker raslede således ned fra 98,6 til 76,6 pct. sidste år.- Men allerede

i de første måneder af i år, er der kommet så mange nye til, at belægningen kommer op over det budgetterede

for 2004, siger adm. direktør Christina Hvid, Symbion A/ S.Belægningen er ifølge Symbions egne oplysninger

i øjeblikket på knap 85 pct.Den amerikanske investor og merchant bank, Burrill & Company rangerer trods de

seneste års problemer stadig Medicon Valley højt på listen over vigtige bioteknologiske områder.I

deres seneste årsrapport peges der på, at Medicon Valley sammen med London og Paris tilhører den absolutte elite

af europæiske regioner, når det gælder forskning og udvikling af bioteknologi.

Flest svenskere

den danske side af Øresund blev biotekvirksomheden Sanos Bioscience, der er et spin-out fra biotekselskabet Nordic Bioscience,

dannet via 60 mio. kr. fra venturefondene Scandinavian Life Science Venture og SEB Företagsinvest.Sanos BioScience udvikler

lægemidler til behandling af knogleskørhed.Ellers er det i højere grad svenskerne, der starter selskaber

op i øjeblikket.