Flere it-studerende driver eget firma

Mangler. Andelen af it-studerende ved Aarhus Universitet, der driver egen virksomheden ved siden af studiet, er steget markant. Men de studerende mangler informationer om iværksætter-tilbud.

Flere og flere it-studerende ved Aarhus Universitet bliver iværksættere og driver selvstændig virksomhed ved siden af studiet. Sidste år drev 17 procent af cirka 1500 studerende egen virksomhed. Det er i år steget til 23 procent og er markant højere end landsgennemsnittet for alle studerende, der er på 11,1 procent.

49 procent af de medvirkende i Århus overvejer at starte selvstændig virksomhed, mens landsgennemsnittet er 30,8 procent.

Aarhus Universitet har samlet alle sine it-uddannelser i it-bydelen Katrinebjerg. Det er datalogi og informations- og medievidenskab plus en række overbygningsuddannelser blandt andet i regi af it-vest og civilingeniør-uddannelsen i teknisk it.

Profil til iværksætteriDe studerende har en faglig profil, der burde fremme iværksætteri. Og det viser iværksætterundersøgelsen også. Den blev gennemført ved årsskiftet blandt it-studerende, som blev bedt om at udfylde et elektronisk spørgeskema og resultatet blev 246 besvarelser. Det samlede iværksætterpotentiale på Katrinebjerg er (23+49) 72 procent af samtlige studerende - det vil sige cirka 1000 personer.

Der tegner sig et ret entydigt billede af studerende, der driver egen virksomheden. Lidt under halvdelen (46 procent) gør det solo, mens resten arbejder sammen med andre. Næsten alle bygger på den viden de tilegner sig i løbet af uddannelsen.

Årsomsætningen i studentervirksomhederne ligger for hovedpartens vedkommende under 200.000 kr. Præcis halvdelen af de spurgte bruger over 30 timer ugentligt i deres virksomhed. Den anden halvdel kan nøjes med op til 30 timer.

Kønsfordelingen er i svag bedring. Sidste år var blandt de adspurgte i Århus kun én kvinde, der drev egen virksomhed. I år er tallet steget til syv.

Mangler informationDet ser det ud til, at der skal gøres meget mere for at informere de studerende om de mange iværksætter-tilbud, der eksisterer i og omkring Katrinebjerg, blandt andet på Center for Entrepreneurship. Kun 22 procent af de it-studerende føler sig sig velorienterede om iværksætter-muligheder. Hele 74 procent mener, at de i enten ringe grad eller slet ikke føler sig velorienteret om de muligheder for undervisning i og støtte til iværksætteri, der findes i it-byen.