Flere investeringer i generationsskifte

Dansk Erhvervsudvikling er et familieejet investeringsselskab, der investerer i modne virksomheder. Selskabet er startet i 1998 af far og søn Frank Petersen og Morten Strømsted, henholdsvis bestyrelsesformand og adm. direktør. Dansk Erhvervsudvikling har i dag syv virksomheder i porteføljen med en samlet omsætning på ca. 700 mio. kr. ErhvervsBladet har talt med medstifter og adm. direktør Morten Strømsted om året der er gået og året, der kommer.

Hvordan er 2004 gået og forventer du et bedre eller dårligere resultat i 2005?

- Vi er godt tilfredse med den udvikling vores portefølje har haft i 2004, hvor en række langsigtede initiativer er iværksat. Vi forventer, at aktivitetsniveauet fortsat stiger i 2005 både i form af flere opkøb og flere frasalg.

Hvordan har I gearet virksomheden til 2005?

- Arbejdet er naturligt koncentreret om at optimere porteføljevirksomhederne. Vi er i fuld gang med at reducere omkostningerne i den samlede portefølje. Det gælder især på indkøbs- og på distributionssiden, hvor vi kan udnytte vores samlede størrelse til at få nogle aftaler, som de enkelte selskaber ikke har mulighed for at forhandle sig til på egen hånd.

Har I udkig efter nye investeringsområder eller andre nye tiltag?

- Vores øgede volumen og erfaring betyder, at vi nu har kræfter til at bevæge os en smule op rent størrelsesmæssigt i forhold til vores oprindelige investeringsfokus. Og vi begynder at kigge på selskaber med en større indtjening end vi tidligere har gjort.

Hvordan forventer du konkurrenceforholdene udvikler sig i 2005?

- Det er ikke sandsynligt, at konkurrencen indenfor investering i generationsskiftevirksomheder øges markant på kort sigt. Tværtimod, så venter vi et stigende udbud af generationsskiftemodne virksomheder, der samtidig også er blevet klar til at søge eksterne arvtagere og investorer.

Hvordan forventer I at investeringsniveauet udvikler sig i 2005?

- Vi forventer et øget investeringsniveau, og samtidig ser vi som noget nyt på tilkøbsemner til eksisterende porteføljevirksomheder, som på den måde får mulighed for at ekspandere. I første omgang kigger vi i Norden, men også i Holland.

Har I planer om rationaliseringer?

- Der er ingen planer om at rationalisere, hvis det er nedskæringer, du spørger til. Men vi er altid fokuseret på at minimere omkostningerne både hos os selv og i porteføljen. Vi har eksempelvis fokuseret en del på at investere i IT med henblik på at optimere en række forretningsgange.

Har I brug for flere eller færre medarbejdere?

Vi får med sikkerhed brug for en investeringsansvarlig mere i virksomheden til næste år. Dermed er vi oppe på fire mod to i starten af 2004. Hvis det så lykkes at skaffe nye investorer på banen vil vi formentlig øge styrken yderligere.

Hvad håber du på sker i det kommende år?

- At vores virksomheder fortsætter den positive udvikling, de er inde i. Specielt de ting vi selv er herre over skal køre godt.

Hvad frygter du mest for det kommende år?

- At vi ikke får den forventede effekt af de ting vi sætter i gang i virksomhederne, og at de derfor stopper op i den udvikling, der er sat i gang.

BOKS

Virksomhed: Dansk Erhvervsudvikling A/S, Hellerup

Branche: Private Equity

Aktiviteter: Investering i modne virksomheder, eksempelvis generationsskifter

Omsætning i 2003 (porteføljen): ca. 700 mio. kr.

Resultat før skat i 2003 (Dansk Erhvervsudvikling): 12,2 mio. kr.

Antal ansatte: 6

BOKS

Største udfordring i 2005:

- Vi er inde i en vækstfase, der betyder, at vi kommer til at køre med et noget højere omkostningsniveau end vi er vant til. Vi kommer til at foretage køb af en større volumen end vi er vant til. Derfor er det vigtigt, at vi får etableret nogle fornuftige frasalg, så organisationen ikke bliver for lille i forhold til den samlede portefølje.