Flere gebyr-klager

Læs mere
Fold sammen
Faglig konsulent Erik Møbius har oplevet en meget kraftig reaktion fra medlemmerne - og det tager han som et klart tegn på

frustration over, at det er dybt uretfædigt, at enkelte brancher skal dække et hul på 50 mio. kr., som det koster

at have Arbejdstilsynet til at udføre de tilsyn, der er afskaffet fra næste år.


- Vi har selvfølgelig

fuld forståelse for, at der er nogle rammer i finansloven, der ikke kan overskrides. Men det gør det så meget mere grotesk,

at man så pålægger enkelte brancher, som eksempelvis træ- og møbelindustrien at finansiere hullet,

i stedet for at fordele udgiften over samtlige brancher, siger Erik Møbius.nikaArbejdsskadelov i hus

Den økonomiske

fredspagt mellem Dansk Folkeparti og regeringen omfatter ikke udgifterne til en arbejdsskadereform, skriver SiD''s Fagbladet. For selv

om reformen kan blive særdeles dyr, har Dansk Folkeparti ikke forpligtet sig til at spørge regeringen om lov, før

de støtter en reform.


- Vi er ikke bundet af finanslovsaftalen, fordi en reform og udgifterne til den tidligst vil kunne

træde i kraft 1.januar 2003, forsikrer partiets arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted. Det sker i forlængelse

af, at han tidligere i denne uge har givet arbejdsmarkedets parter et halvt år til at blive enige om en reform.Ellers kan det

ende med at Dansk Folkeparti vil støtte den tidligere SR-regerings lovforslag.Lavere industriomsætningDe

danske virksomheder sælger færre produkter. Industriens omsætning faldt i december 2001 med to pct. i forhold til

måneden før målt i mængde.Det fremgår af de seneste tal fra Danmarks Statistik. Heri kan man læse,

at det primært er eksportmarkedet, som har udviklet sig positivt, mens udviklingen i den øvrige del af industrien har

været overvejende negativ. I detailhandelen var der derimod tale om en fremgang i omsætningen på 1,4 pct. i november

og december i forhold de samme to måneder året før. Tendensen dækker over en stigning på alle områder, fremhæver

Danmarks Statistik.Mere offshore-eksportDen danske off-shore kan gå en gylden fremtid i møde på eksportmarkederne.

En ny rapport fra Danmarks Eksportråd påpeger, at der er gode muligheder for at danske leverandører til offshore-industrien

kan øge afsætningen på en lang række markedet. Det drejer sig primært om fjernmarkeder som Saudi-Arabien,

Kina og Forenede Arabiske Emirater, fremhæver Eksportrådet.


- Der er afsætningsmuligheder inden for et bredt

spektrum af segmenter. Det gælder produkter og udstyr relateret til udvindingen, behandlingen og transporten af olie og gas

samt knowhow og rådgivning inden for stort set alle områder, skriver Eksportrådet.Nemmere vej til erstatningMed

den nye lov om Klagenævnet for Udbud fra 31. maj 2001 er det ikke længere nødvendigt at gå til domstolene

for at få erstatning for et tab, der er lidt i forbindelse med en EU-udbudsforretning. Det skriver advokatfirmaet Plesner Svane

Grønborg i en aktuel orientering om EU-udbudsret. De offentlige indkøb i EU-udbud er skønsmæssigt på

20 mia. kr. om året, og en opgørelse fra klagenævnet viser, at af de 15-20 sager, der årligt træffes

afgørelse i, falder to tredjedele ud til klagers fordel. 10 pct. af sagerne skønnes at rumme erstaningskrav for tab,

som nævnet kan pålægge ordregiveren at erstatte. rgh