Flere fyringer på Junckers

Der bliver fyret folk på direktionsgangen og blandt de timelønnede på Junckers i Køge. Topchef Lars Hermansen vil sætte sit eget hold og lempe omkostningerne.

Junckers nye topchef Lars Hermansen lader endnu engang hovederne rulle på både chefgang og blandt de timelønnede. Det sker for at trimme selskabet både på omkostnings- og ledelses-siden.

For kort tid siden var det den tekniske direktør Flemming Viskum, der efter gensidig aftale tog afsked med virksomheden, som han dette forår var med til at lede igennem den dramatiske betalingsstandsning.

Denne gang er det salgs- og marketingdirektøren Steen Høier, der fratræder sin stilling. Det sker i forbindelse med forandringer af hele den overordnede ledelsesstruktur, hvor også 30 funktionærer og 20 timelønnede medarbejdere er blevet opsagt.

»Vi er nødt til at forny virksomhedens ledelseskultur. Det gør vi lettest ved at skifte folk ud. Samtidig er det vigtigt at forenkle mange af de processer, der hidtil har været gældende på virksomheden. Tilsammen skal det gerne udløse, at vi bliver mindre omkostningstunge og mere konkurrencedygtige,« siger Lars Hermansen.

I august ansatte Lars Hermansen Flemming Steen som finansdirektør. De to udgør nu selskabets direktion.

Lars Hermansen oplyser, at det er meningen, at der skal ansættes en ny salgsdirektør under top-direktionen. Han skal fungere som bindeled mellem datterselskaberne og virksomhedens øverste ledelse.

»Det er vigtigt at sikre den uvurderlige viden, som ligger i virksomheden. Men det er også vigtigt at få unge folk ind. Ancienniteten blandt lederne har været skæv, men nu er vi ved at have samlet et nyt, skarpt hold,« siger Lars Hermansen, der selv er 54 år gammel.

At Hermansen afskediger blandt de timelønnede skyldes, at han lukker en produktionslinie, der var beregnet til meget store kævler, som virksomheden ikke længere har brug for.

Alle ændringerne er en del strategien »Fundament for fremtidig vækst«, som skal sikre Junckers succes i gulvbranchen.

Junckers i Køge har nu 575 ansatte. I alt beskæftiger koncernen 700.