Flere forlig om timandsselskaber

Flere af deltagerne i de såkaldte timandsselskaber, der i begyndelsen af 1990erne investerede i containere og togvogne, indgår nu forlig med Skatteministeriet.

Højtlønnede skatteydere, der i begyndelsen af 1990erne sikrede sig pæne skattefradrag gennem investering i containere og togvogne, vinker nu farvel til fradragene.

I gennemsnit sikrede de sig nedslag i den personlig indkomst på 375.000 kr. ved at deltage i de såkaldte timandsselskaber. Men nu, næsten ti år senere, har to domme i Højesteret gjort det klart, at ikke alle timandsselskaber kunne holdt rent skattemæssigt.

Derfor oplever skattevæsenet nu, at en række deltagere har besluttet sig for at indgå et forlig med skattevæsenet frem for at køre deres skattesag videre ved domstolene.

I hovedtræk går forligene ud på, at skatteyderne erkender, at de aldrig i skattemæssig forstand har været ejere af containere eller togvogne, og derfor heller ikke er berettigede til afskrivninger og fradrag for renteudgifter. Til gengæld bliver de heller ikke beskattet af de eventuelle indtægter, timandsselskabet har haft.

»Efter vor opfattelse er disse forlig den bedst mulige udgang på de skattesager, som har kørt i så mange år. Men på den anden side er vi også vidende om, at der er skatteydere, som vil fortsætte deres sager ved domstolene,« siger departementschef Peter Loft, Skatteministeriet.

Mellem 3.000 og 4.000 skatteydere kastede sig ud i disse projekter, hvoraf nogle dog holdt sig på den rigtige side af skattelovgivningen. Timandsselskaberne købte sammenlagt containere, togvogne med mere for over fem milliarder kr., som omgående blev lejet ud igen til sælgerne.

Skatteministeriet satte i 1993 en stopper for disse selskaber. Dog kan investering i ejendomme via timandsselskaber fortsat godkendes af skattevæsenet.