Flere eksportråd til små teknologi-virksomheder

Et pilotprojekt for små, højteknologiske virksmheder, der vil ud på eksportmarkederne, er blevet en så stor succes for Danmarks Eksportråd, at rådet nu opruster indsatsen fra 14 til 25 eksportkonsulenter.

- Vi er glædeligt overraskede over den store interesse, programmet har fået fra små, højteknologiske virksomheder, siger teamleder Susie Ruff fra Danmarks Eksportråd. Samtidig er rådet dog overrasket over, hvor stort behovet for rådgivning har været hos de 35 virksomheder, BornGlobal-programmet foreløbig har rådgivet om muligheder på eksportmarkederne. Udtrykket BornGlobal dækker virksomheder, som allerede fra første færd har et internationalt sigte, og Eksportrådets BornGlobal-program retter sig specifikt imod små højteknologiske virksomheder, der har brug for hjælp til eksport.

I alt 200 virksomheder har kontaktet Eksportrådet i forbindelse med programmet, som indtil for nylig kun var et pilotprojekt. 35 af disse virksomheder har valgt at gå ind i et nærmere samarbejde med rådgiverne, og rundt regnet 40 pct. af virksomhederne beskæftiger sig med IT, fortæller Susie Ruff. Resten er dels biotek og dels virksomheder med produkter inden for sundhed og medicobranchen.

- Disse virksomheder har meget specialiserede behov, og for at imødekomme dem har vi taget konsekvensen og udvidet gruppen af eksportrådgivere fra 14 til 25 i 2005. Heraf vil flere være sektorspecialiserede folk, Det koster lidt mere, men vi kan se, at det virkelig giver resultater hos virksomhederne, siger Susie Ruff.

I BornGlobal-programmet kan en lille højteknologisk virksomhed få 25 timers gratis rådgivning af Eksportrådets konsulenter.

En af de virksomheder, der har benyttet sig af mulighederne, er IT-virksomheden InnDevelop Technologies fra Taastrup.

- Vi har haft et særdeles fornuftigt samarbejde med vores eksportrådgiver og har lagt en pragmatisk handleplan, som har udmøntet sig i flere konkrete tiltag, siger direktør Nikolaj Kærgård.

- Disse tiltag har allerede givet afkast på det nordiske og det tyske marked, fortsætter han. Virksomheden har 10 ansatte og leverer i dag softwareløsninger til det nordiske og det tyske marked.

Slås om de samme

Man der findes flest internationalt indstillede små virksomheder i de traditionelle erhverv, og så længe BornGlobal-indsatsen udelukkende fokuserer på de små højteknologiske virksomheder, begår Eksportrådet en stor fejl, mener Erik Rasmussen, lektor på Institut for Marketing på Syddansk Universitet:

- Konsulenterne vil komme til at løbe rundt om de samme få højteknologiske virksomheder, for det er kun meget få, der vil kunne få støtte under den nuværende snævre definition af BornGlobal-virksomheder, siger Erik Rasmussen. I Danmark er små højteknologiske virksomheder nemlig især underleverandører til større virksomheder, og kun meget få af dem har internationale ambitioner, mener Erik Rasmussen.

- Er målet at skabe værdi og vækst for små danske virksomheder, der vil ud på eksportarkederne, kan det bedre svare sig at satse på mere traditionelle maskinproducenter, møbelproducenter, kontormaskiner, måleudstyr og så videre. De er den type virksomheder, der skaber værdi på eksportmarkederne, siger Erik Rasmussen.

Vælger man derfor at bruge ekstra ressourcer på BornGlobal-indsatsen, ville det være mest fornuftigt samtidig at udvide programmet til at omfatte mere traditionelle virksomheder, foreslår Erik Rasmussen.