Fleksjob på tvivlsomt grundlag

Der mangler ofte dokumentation for, at fleksjobbere ikke kan bestride et almindeligt job. Det mener Dansk Arbejdsgiverforening på baggrund af ny undersøgelse.

Alt for mange får tildelt et fleksjob på tvivlsomt eller forkert grundlag.

Det mener Dansk Arbejdsgiverforening på baggrund af en ny stikprøveundersøgelse fra Den Sociale Sikringsstyrelse.

I undersøgelsen indgår 44 sager fra Københavns og Frederiksberg kommuner, og flere end halvdelen af fleksjobbene er tildelt i strid med reglerne eller på et grundlag, hvor det ikke er dokumenteret, at personen har en varig nedsat arbejdsevne.

»Jeg synes, det er rimelig alvorligt, for det koster både kommunerne penge, og det koster dig og mig i skattekroner,« siger Jens Henrik Højlund, arbejdsmarkedskonsulent i DA.

For travlt
Ansatte i fleksjob er sikret delvis offentlig forsørgelse, idet kommunen betaler mellem halvdelen og to tredjedele af personens løn, alt afhængig af graden af nedsat arbejdsevne.

»Netop derfor kan jeg undre mig over, hvad der går galt. Det ser ud til, at kommunerne har så travlt med at få skabt de her fleksjob, at de ikke tager sig tid til at sikre, at det sker på et ordentligt grundlag,« siger Jens Henrik Højlund

Modvægt
Han mener, at fleksjob er en god modvægt til førtidspension, men han understreger, at muligheden for et ordinært job først skal være undersøgt.

Dokumentation mangler
Sikringsstyrelsens undersøgelse viser, at der i en fjerdedel af sagerne mangler tilstrækkelig lægelig dokumentation for begrænsninger i arbejdsevnen.

»Vi kan se, at visse personer bliver ansat i fleksjob uden, at det er afprøvet, om de, eventuelt efter revalidering, kan klare et job på normale vilkår,« siger Dorte Lydolph, seniorkonsulent i Den Sociale Sikringsstyrelse.

Hun mener imidlertid ikke, at halvdelen af alle fleksjob bliver tilkendt på et forkert eller tvivlsomt grundlag.

»Man kan sige, at sagerne ikke er godt nok belyst. For vi kan ikke læse ud af papirerne, om folk opfylder alle kravene for at få et fleksjob. Men det betyder ikke, at halvdelen af fleksjobbene er tildelt på et forkert grundlag,« siger Dorte Lydolph.

Hun understreger, at den fornødne dokumentation godt kan ligge i ansøgerens dagpengesag, som Sikringsstyrelsen ikke nødvendigvis har kendskab til.