Fleksible medarbejdere er afgørende for konkurrenceevnen

Fem skarpe. I dag til Kim Graugaard fra DI.

Hvorfor har virksomhederne behov for i højere grad at kunne jonglere med medarbejdernes arbejdstid?

- Fremtiden for dansk økonomi afhænger af, at virksomhedernes produktivitet kan holde trit med konkurrenceevnen. industrivirksomheder i Danmark kan jo ikke konkurrere på løn, og derfor er det altafgørende for virksomhederne, at medarbejderne er fleksible.I hvor høj grad skal medarbejderne være parate til at indstille deres arbejdstid ud fra virksomhedernes konkrete behov en timeaflønnet er vel også afhængig af en stabil indkomst?

- Det er svært på nuværende tidspunkt at sige noget præcist om. Men vi har haft en forsøgsordning siden sidste overenskomst, hvor virksomheder har haft mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden helt frit, så længe medarbejderne på et år har arbejdet 37 timer om ugen i gennemsnit. Det har også hjulpet sæsonramte produktioner i nogle virksomheder. Den ordning vil vi da bestemt diskutere og måske gøre den permanent. Man kan også se på at udvide den.I forvejen er industriens overenskomster altså meget fleksible. Hvorfor er det så ét af jeres hovedkrav?

- Det er rigtigt, at vi løbende har fået indført mere fleksibilitet, og det er også dét, som har været med til at lave den gunstige situation, vi har nu. Men vores udgangspunkt er sådan set, at selv om vi har gode ordninger nu, så kan det altid blive bedre, for behovet for fleksibilitet bliver jo ikke mindre. Tværtimod bliver det afgørende for at sikre virksomhedernes konkurrenceevne.Forstår du medarbejdernes forventninger, når økonomien buldrer frem og topchefernes bonuslønninger konstant bliver omtalt?

- Ja, men det får ikke nogen indfyldelse på forhandlingerne. Det skal foregå helt professionelt og ikke på baggrund af det mediehysteri, der har været den sidste tid. Det vigtigste er, at vi får forhandlingsro, og det frygter vi faktisk bliver lidt svært.Men er det ikke fair, at medarbejdere får en del af den økonomiske kage, som vokser så kraftigt lige nu?

- Lønvilkårene er allerede gode, som de er nu. Man skal også huske på, at fagforeningernes krav som bedre barselsordninger og efteruddannelse også er udgifter for virksomheden. Så medarbejderne får jo på den måde mere end den konkrete løn. Derfor er det også klart, at virksomhederne har behov for at få noget igen i form af øget fleksibilitet.