Fjernelse af revisions- pligten skal undersøges

Regeringen vil nu indsamle erfaringer fra en række europæiske landes afskaffelse af revisionspligten for de små og mellemstore virksomheder. Enhver lempelse af revisionsreglerne er »en pokkers farlig kurs,« mener revisionsekspert.

Læs mere
Fold sammen
En international undesøgelse skal blotlægge fordele og ulemper ved at fjerne revisionspligten for landets mindre virksomheder.

En rapport har angivet en potentiel besparelse på 1,4 milliard kroner ved en fjernet revision.

Regeringen vil nu have indsamlet erfaringer fra en række europæiske lande om konsekvenserne af en lempet revisiosnpligt for omkring 115.000 danske selskaber i regnskabsklasse B med en nettoomsætning på op til 58 mio. kr. om året.

»Det er helt oplagt at indhente erfaringer fra udlandet og se på, hvilke fordele der er ved revisionspligten i forhold til den mulige besparelse, der kan hentes på at lempe den,« siger kontorchef Jan Schlegel fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der står bag udarbejdelsen af undersøgelsen.

Han peger blandt andet på, at man i Storbritannien har valgt at hæve grænserne for omsætningen i forhold til, hvornår virksomhederne skal have revisors blå stempel på regnskabet.

Advokater, politi og eksperter advarede i sidste uge i Berlingske Tidende mod en fjernelse af revisionspligten, der vil give carte blanche til brodne kar i dansk erhvervsliv.

Alt eller intet
Både Dansk Industri og Håndværksrådet er tilhængere af at lempe revisionspligten, uden at man af den grund ønsker at give uhæderlige erhvervsfolk frit spil, understreger cheføkonom i Håndværksrådet, Søren Nicolaisen.

»Det behøver jo ikke at være alt eller intet. Man kan gå over til at lave et såkaldt review, der sætter revisor i stand til at sige, at regnskabet i store træk opfylder regnskabsstandarderne. Det kan vise sig at være nok for en række virksomheder, eller man kan skulle optjene ret til at undgå revision,« siger Søren Nicolaisen.

En revisionspåtegning kan koste en virksomhed 15.000-25.000 kr. og er den tungeste post i forhold til årsregnskabsloven for dansk erhvervsliv.

Administrativ byrde
Danmark er i dag et af få EU-lande, der pålægger mindre virksomheder særlige økonomiske byrder til revision, anfører Christopher Arzrouni, erhvervsjuridisk chef hos Dansk Industri.

»I nogle situationer kan det være ganske fornuftigt, at virksomhederne køber en revisionspåtegning. Men det bør være frivilligt. I dag er det frivilligt for de personligt drevne virksomheder at få en revisionspåtegning. Det har ikke givet anledning til rynkede øjenbryn. ,« siger Christopher Arzrouni.

Men i sammenligningen med de personligt drevne virksomheder er der den afgørende forskel, at de personligt drevne selskaber følges af et personligt hæftelsesansvar, og det er historisk set årsagen til, at revisionspligten ikke gælder for de personligt drevne virksomheder, påpeger rådgivende skatterevisor Christen Amby, der betegner enhver lempelse af revisionpligten som en »en pokkers farlig kurs.«

»Det er ganske få svindelforetagender, der etableres som personligt selskab. Bevidst svindel sker typisk i selskabsform netop for at undgå personlig hæftelse,« siger han.

Christen Amby mener desuden, at mange mindre virksomheder vil komme bagud med regnskabsaflæggelsen uden en revisors overvågning, ligesom det vil blive dyrere for virksomhederne efterfølgende at få foretaget en revisorgennemgang af regnskabet for eksempelvis at kunne optage et lån i banken.