Fjern barrierer for frit valg

VK-regeringen har ikke gjort meget ved udlicitering af offentlige opgaver i sin snart tre årige regeringstid.Faktisk er

udliciteringen nærmest gået i stå, og udsigten til en kommunal-reform vil yderligere sænke tempoet. Genstanden

for det, der kan udliciteres, ændres jo i sig selv af kommune-fusionerne.Vi skal først kende det nye kommunale

Danmarks-kort før der for alvor kan komme gang i den helt nødvendige markedsgørelse af den offentlige sektor.

et område har regeringen dog været ganske aktiv i forhold til produktionen af offentlige ydelser; nemlig indførelsen

af frit-valgs ordninger, hvor der gives private borgere mulighed for at vælge mellem en offentlig og en privat leverandør.Frit-valgs-ordningerne

har dog ikke haft nogen nem gang på jorden. I en række socialdemokratisk styrede kommuner har man helt bevidst gjort selve

valg-processen besværlig. Bl.a. ved at fastsætte en kunstig lav pris på de ydelser private leverandører af

f. eks. hjemmehjælp skal konkurrere med.I andre kommuner har man været unødigt længe om at give borgerne

tilbudet.Men også virksomhederne har det svært.Som det er fremgået af ErhvervsBladets reportager kan

private virksomheder, der har mere end halvdelen af deres omsætning ved salg til det offentlige, ikke tegne forsikringer, der

refunderer sygedagepengeudgifterne til de første 14 dage af en medarbejders sygdomsperiode.Sådanne virksomheder

betragtes forsikringsmæssigt som offentlige virksomheder, og offentlige virksomheder er jo selvforsikrede.Den manglende

adgang til at tegne sygedagpenge-forsikring er et alvorligt handicap for de firmaer, der leverer pleje- og service-ydelser til det

offentlige. Derfor bør de have adgang til at tegne sygeforsikring på lige fod med private. Nu tager de konservative initiativ

til at få ændret loven.Men det rækker ikke. Regeringen bør gå hele spektret igennem og fjerne

alle barrierer for private virksomheder, der vil udføre opgaver for det offentlige. Der er nok at tage fat på. Steno