Fiskerihavn sætter garn i udlandet

Læs mere
Fold sammen
To dårlige år i træk for industrifiskeriet i Esbjerg er ikke det bedste investeringsklima, når det gælder

udskiftning af en fiskeflåde med en gennemsnitsalder på over 30 år. Alligevel kan timingen ifølge formanden for

Esbjerg Fiskeriforening, Hans Aa, vise sig at være rigtig, så byens fiskere er rustet til bedre tider.- Vi skal

have nyere fartøjer til havnen, for et op mod 35 år gammelt produktionsapparat er ikke optimalt for hverken effektiviteten

eller mandskabets arbejdsforhold om bord. Jeg forventer ikke, at flåden vokser i antal, men at den bliver forynget. Vi har set

eksempler på flere fusioner, hvor fartøjsejere går sammen om investeringer, og hvad angår nye ejerformer

i fiskeriet er Esbjerg godt med, siger Hans Aa.I fiskerihavnens storhedstid for flere årtier siden havde havnen over 600 fiskefartøjer.

Flåden er nu på 70, hvoraf langt hovedparten er industritrawlere, mens antallet af konsumkuttere er reduceret til ganske få.

Nu står den tilbageværende flåde over for investeringer på flere hundrede mio. kroner for at være tidssvarende.Trods

tendensen til stadig større fartøjer er byens egen flåde ikke nok til at sikre forsyninger til en af verdens største

fiskemelsfabrikker, TripleNine Fish Protein a.m.b.a. og sildevirksomheden Essi Konsumfisk A/S, med tilstrækkelige mængder

råvarer.- Derfor skal vi være gode til at tiltrække fremmede fartøjer til at lande deres fangster i

Esbjerg, både til fiskemelsfabrikker og Essi, siger Hans Aa.Heller ikke de mange servicevirksomheder på havnen kan

klare sig ved at reparere Esbjerg-fartøjer. I januar indviede en kreds af lokale virksomheder Esbjerg Shipyard, en flydedok

med kapacitet op til fartøjer på 4500 ton, og også her er målet at tiltrække flere udenlandske kunder end

de aktuelle 30-40 pct. af opgaverne.- Vore bestræbelser går helt klart i den retning, idet vi gerne skal op på,

at halvdelen af kunderne kommer udefra, hvilket vil sige hele Nordsø-området, siger direktør for Esbjerg Dock

Services A/S, Svend Andersen, der bebuder opsøgende salg, annoncering og deltagelse i messer i udlandet for at tiltrække

nye kunder.

Bred vifte af ejere

Svend Andersen oplyser, at det første halve år er gået over forventning med

ca. 25 fartøjer i dokken og en belægning nær 80 pct. Ud over lokale trawlere og fartøjer fra vagtskibsselskabet

Esvagt A/S har et hollandsk containerskib været inde til skift af skrue, og et norsk supplyskib på ca. 3400 ton har været

til rutinemæssig dokning.- Udviklingen har været klart positiv, og de fleste af de job, vi har fået gennemført,

ville ikke kunne lade sig gøre, hvis vi ikke havde haft flydedokken. Det smitter naturligvis af på havnens servicevirksomheder, siger

Svend Andersen.Esbjerg Dock Services har selv ansvaret for de fleste af opgaverne men anvender i vid udstrækning underleverandører

til, hvad der ligger ud over traditionelt dokarbejde som vask, maling og anden bundbehandling.Ejerkredsen består af følgende

virksomheder: Grumsen Holding A/S, Henning G. Kruse Holding A/S, Enmaco Motorer A/S, Nordsø Elektronik A/S, Alkab ApS og Granly

A/S samt Esbjerg Fiskeriforening. Desuden er der et par mindre aktionærer. Den brede ejerkreds betyder, at Esbjerg Shipyard

kan tilbyde en meget bred vifte af reparationer, ombygninger og udskiftninger på skibe.

SaltvandsindsprøjtningEsbjerg

Fiskeriforening er blandt aktionærerne i Esbjerg Dock Services og anser flydedokken som en vigtig saltvandsindsprøjtning

til byens reparationsvirksomheder og fiskerihavnens generelle udvikling.- Vi skal sørge for at holde havnen intakt og

følge med udviklingen, selv om fiskerihavnens egen flåde skrumper ind og kun er en skygge af tidligere tiders, siger

formanden for Esbjerg-fiskerne, Hans Aa.Esbjerg Fiskerihavn modtog på grund af det dårligere industrifiskeri kun 321.000

ton fisk i fjor mod 488.000 ton året før. I 2000 var landingerne helt oppe på 580.000 ton.