Fiskemelsfabrik standser alt salg

Afsløring af store og ulovlige bifangster blandt industrifiskere i Esbjerg førte fredag til stop for industrifiskeri i en stor del af Nordsøen fra på mandag.

Samtidig meddelte landets største producent af fiskemel og -olie - Triple Nine Fishprotein - at salget indstilles på grund af mangel på råvarer.

Stoppet for industrifiskeri i Nordsøen gælder fra en linje nordvest for Hanstholm til den smalle del af Den Engelske Kanal.

Det indføres af Fiskeridirektoratet, som også truer med at konfiskere ulovlige fangster som skrappere sanktion end den midlertidig inddragelse af licens, som har ramt 12 skibe i løbet af den seneste uge.

Samtlige industrifiskere, som kom i havn i Esbjerg i ugens fire første dage, havde ulovlig bifangst af spisefisken sild i den last, som hovedsagelig skulle indeholde den i øjeblikket svært tilgængelige brisling. Det blev afsløret af Fiskerikontrollen, som mandag begyndte at undersøge alle industrifartøjer, efter at stikprøver i sidste uge havde afsløret ulovligheder.

I løbet af en uge har i alt 12 fartøjer fået taget deres licens for en måned, fordi de havde for stor bifangst af sild i fiskeriet efter brisling, som bruges til fremstilling af mel og olie.

Viceinspektør Finn Vind, Fiskerikontrollen i Esbjerg, mener, at overtrædelserne er bevidste. I en last var der 95 procent sild, som meget dårligt levede op til udtrykket bifangst. Den tilladte bifangst af sild er 20 procent. De fleste af de 12 har været pågrebet inden for de sidste fem år, oplyser Finn Vind til Ritzau.

Formanden for bestyrelsen i Triple Nine Protein, Erik Bonde Petersen, kritiserer Fiskeridirektoratet for ikke at have lukket for fiskeri i bestemte områder, så snart der blev konstateret ulovligheder i denne omgang.

Ulovlighederne er taget voldsomt til siden sidste år, da der kun blev pågrebet en enkelt fisker under en kontrol af 60 skibe i løbet af henved en måned.

Nogle fartøjer har mulighed for at rigge om til andet fiskeri, når de mister licensen til brisling og sild i en måned.

Alle de 12 skibe, som blev pågrebet i den forløbne uge, havde satellitsender om bord, så Fiskerikontrollen kan følge deres færden - dog uden at se, om de fisker.

Ritzau