Fiskekommuner i samarbejde om ny vækststrategi.

Fire stærkt fiskeriafhængige kommuner, Holmsland, Ulfborg-Vemb, Thyborøn-Harboøre og Hanstholm har sammen

formuleret en ny, fælles vækststrategi, som støttes af bl.a. Fødevareministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Kommunernes fiskerihavne, Hvide Sande, Thorsminde, Thyborøn og Hanstholm, er tidligere blevet udpeget som særligt prioriterede

områder i regeringens regionale vækststrategi og i landsplanredegørelsen.Her og nu er der, trods kvalerne

indenfor fiskeriet, ikke grund til den store alarm. Ledigheden i tre af de fire områder ligger således under landsgennemsnittet.Men.For

der er et men og tilmed et af de store af slagsen.

Affolkning

Faldende kvoter vil sætte omrdåerne over pres

allerede på kort sigt, og på længere sigt øjnes den største trussel af alle: Affolkning.Alt

andet lige vil en kommune som Thyborøn-Harboøre med sine i dag små 5.000 indbyggere frem til 2030 opleve, at hver

femte indbygger forsvinder. Affolkning truer imidlertid også de øvrige områder.Færre fiskefartøjer

- og indbyggere er allerede en realitet de fleste steder. Derfor skal der sættes ind på en række områder,

som dels kan bremse affolkningen og, som dels kan gøre områderne mindre afhængige af det altdominerende fiskeri

ved at udvikle en mere forskelligartet erhvervsstruktur.Turisterhvervet er én af mulighederne, og formentlig også

den største.Hævelse af uddannelsesnivauet er en anden påkrævet opgave, hvor områderne halter

bagefter. Med undtagelse af Fiskeriskolen i Thyborøn er der ingen uddannelsesinstitutioner i de fire havnebyer.UddannelseMangelen

op uddannelsesmuligheder er én af årsagerne til affolkningen, fordi de unge rejser væk - og bliver væk. Udfordringen

ligger derfor i enten at kunne hente de unge hjem igen eller tiltrække nye beboere.Her ligger en af mulighederne i at

kunne tiltrække pendlere.Selv om de fire fiskerihavne har mange lighedstræk, har de ikke ligefrem brilleret med

samarbejde. Tværtimod har de opfattet hinanden som konkurrenter.Det skal samarbejdet gøre op med.