Firmaets mand

Som managing partner i landets største advokatfirma er Lars Svenning Andersen daglig holdleder for 72 partnere. Han er mere end nogen manden, der skal professionalisere virksomheden og placere Bech-Bruun Dragsted på landkortet.

Læs mere
Fold sammen
Det kunne fra starten ligne en umulig opgave. Umuligt at skulle agere daglig holdleder for 72 egenrådige partnere i dét, der for tre år siden fusionerede sig til Bech-Bruun Dragsted og blev Danmarks største advokatfirma.

Omvendt var der ved indgangen til 2001 ingen tvivl om, at størrelsen betød, at en af firmaets mest respekterede advokater blev nødt til at sætte sig i stolen som daglig leder.

Valget som landets første managing partner - en slags administrerende direktør - faldt på Lars Svenning Andersen, selv om han som den eneste partner repræsenterede lønmodtagersiden med ekspertise i ansættelsesret. Han udbad sig tre år uden risiko for opsigelse. Siden er mange rutiner ændret og tabuer brudt.

Firmaets klient
»Det har handlet om ikke at få 72 selvkørende partnere, men at få en virksomhed funderet på et samarbejde mellem alle partnere, så vi kan udnytte vores størrelse til at specialisere os. Fra at klienten er den enekelte partners klient, skal han være firmaets klient. Det har været en udfordring for nogen i begyndelsen, fordi mange er flasket op med at løse sager for én bestemt klient,« siger Lars Svenning Andersen.

Som daglig leder står han over direktionen i hierarkiet med direkte reference til bestyrelsen.

Blandt andet er alle advokaterne blevet delt op i 12 fagområder, hver med en faggruppeleder. Det medførte naturligvis visse knubbede ord, da de 12 partnere skulle udpeges, men i dag er netop inddelingen af specialerne en af det store advokatfirmas største styrker, påpeger Lars Svenning Andersen.

»Så er der jo ikke længere nogen god grund til ikke at tage imod en sag, fordi man måske nok er specialist inden for konkurrenceret men ikke i konkursret, som den nye sag handler om. For i dag kan en partner altid henvise til en specialist på området,« siger han.

Af samme grund har alle klienter en klientansvarlig partner til blandt andet at fordele opgaverne ud til de rigtige medarbejdere.

Siden fusionen har ialt otte partnere forladt huset mere eller mindre utilfredse med tingenes udvikling. Men ligeså mange er kommet til.

Hovedparten af arbejdstimerne er de første tre år i jobbet gået med at strømline orgasnisationen indad, mens den kommende tid i højere grad skal bruges på at placere firmaet på verdenskortet.

Nye markeder og nye kunder skal nemlig udvide forretningen og positionen som landets største advokatfirma.

Til det formål tager man hidtil ukendte metoder i brug. Samtlige faggrupper skal således udarbejde handlingsplaner med henblik på salg og markedsføring, som er temaet for Bech-Bruun Dragsted i 2004.

Lars Svenning Andersen har indledt det nye år med en »valgkamp« om posten som managing partner, da den fastsatte periode på tre år løber ud. Indtil videre fører han dog valgkampagne uden modkandidater.joj@berlingske.dk

sdo@berlingske.dk