Firmaer bestormer factoringselskaber

Muligheden for at belåne fakturaer er pludselig blevet vigtig for virksomhederne, fordi de har svært ved at låne i bankerne. Men factoring kan langt fra redde alle firmaer med likviditetsproblemer.

Kreditstramninger over hele linjen har skabt stor travlhed hos landets facotoring-selskaber, der sidste år administrerede fakturaer og opkrævninger for danske virksomheder til et samlet beløb af omkring 60 milliarder. kr.

Det bekræfter flere factoringselskaber overfor ErhvervsBladet.dk

Ved at overlade debitor-administrationen til et factoringselskab har virksomhederne dels mulighed for at få provenuet af sine udestående fordringer hjem hurtigere ved at belåne værdien af dem, dels rummer factoring-ydelser muligheden for kreditforsikring af kunderne.

Ofte får firmaer 80 procent af en faktura udbetalt, når den sendes af sted. Desuden kan der spares ressourcer i virksomhedens bogholderifunktion ved at overlade dele debitorstyringen til et factoringselskab.

Virksomhederne skal dog typisk have en omsætning på over fem mio. kr., før factoringselskaberne er interesserede.

Kraftig stigning

- Vi har i de sidste tre måneder mærket en kraftig stigning i henvendelserne fra virksomhederne - både små og store.

- Det er mit indtryk, at kreditkæden er blevet strammere, fordi bankerne er blevet mere forsigtige, og fordi mange i øjeblikket forsøger at forbedre deres kreditsituation ved at ændre på betalingsbetingelserne til gunst for dem selv. Desuden er der firmaer, der bekymrende for betalingsevnen hos deres kunder og endelig er der dem, der ønsker at slanke balancen via factoring for at komme i en bedre forhandlingsposition overfor banken, siger adm. direktør Flemming Vegger fra den danske afdeling det internationale factoring-firma Fortis.

Vegger er også formand for factoring-sektionen under interesseorganisationen Finans og Leasing.

Hans udsagn bekræftes af direktør Niels Olsen fra factoringafdelingen i AL-finans, direktør Vagn Thorsager fra Coface, Danmark, der tidligere hed Midtfactoring og direktør Finn Castella, Nordisk Factoring, der ejes af Jyske Bank

Factoring ikke for alleDet er dog langt fra alle virksomheder, som kan regne med at få lettet deres likviditets-problemer ved at overlade debitorstyring og indkassering af fakturaer til et factoringselskab.

- Factoring kan bidrage til at løse likviditetsproblemer hos et i øvrigt veldrevet firma, men factoring er ikke for virksomheder, som har problemer med deres forretningsgrundlag, siger direktør Niels Olsen fra AL-Finans

Han peger på, at ejendomsselskaber og projektorienterede IT-selskaber sjældent er velegnede til factoring.

- Jo mere ydelsen er gestaltet i et produkt, som leveres, jo mere factoring-egnet er det, siger han.

Direktør Flemming Vegger fra Fortis vurderer, at eksempelvis tekstilbranchen i øjeblikket må forvente større udgifter end normalt, hvis de ønsker at benytte factoringselskabernes ydelser, fordi risikoen for konkurser i detailhandelen er stor.

Typiske kunder hos factoringselskaber er grossister og importører med mange transaktioner, men også produktionsvirksomheder kan være interessante for branchen, hvis de har få, men store debitorer.

Manage måderEt engagement mellem en virksomhed og et factoringselskab kan sammensættes på mange måder og factoringselskabernes prissætning varierer derefter.

Debitorstyring koster typisk mellem 0,2 og 0, 4 pct. af den omsætning, der håndteres.

Andre angiver intervallet til mellem 25 og 50 kr. pr. faktura. Skal en faktura belånes i et factoringselskab, betaler virksomheden typisk, hvad der svarer til en kassekreditrente i banken - i nogle tilfælde med en lille merrente.

Præmien på en kreditforsikring via et factoringselskab baseres på en individuel vurdering af den pågældende risici.

Direktør Finn Castella, Nordisk Facturing, peger på, at evnen til levere fakturaen elektronisk til factoring-selskabet også er af væsentlig betydning for prissætningen.