Firma bremset af sløve svenskere

Dansk firma har succes i Danmark og England, men Sverige er opgivet. Svenskerne er for længe om at beslutte sig.

Hvis du har haft succes med et godt forretningskoncept og vil udbrede det uden for Danmarks grænser, så er det ikke Sverige, du skal begynde med. Tyskland eller England er meget bedre.

Den erfaring har LogBuy gjort. LogBuy er en syv år gammel iværksættervirksomhed i København, der i dag er markedsleder inden for administration af fordelsaftaler for medarbejdere i virksomheder og organisationer med mere end 100 ansatte samt store fordelsklubber.

Selskabet administrerer godt 1.800 aftaler.

Ideen om at outsource administrationen af fordelsaftalerne har fungeret så godt i Danmark, at LogBuy i 2007 besluttede sig for at markedsføre konceptet i Sverige.

- De svenske virksomheder er meget længe om at beslutte sig. Jeg brugte rigtig lang tid på at sælge vort koncept til en større svensk virksomhed. Men samtlige 25 mellemledere og ledere i virksomhedens HR-afdeling skulle sige ja, før de købte vores ydelse. Jeg fik til sidst accept fra 23, men de sidste to strittede imod, og så måtte vi opgive sagen, fortæller medejer og partner Susanne Busch. Hun mener, at tiden og pengene er brugt meget bedre på eksport til andre lande.

Regnskabet tynget

De dårlige oplevelser i Sverige har sat sig spor i LogBuys regnskab for 2008. Ganske vist er der kommet flere kunder både i England og Danmark, hvor LogBuy nu opererer. Det afspejler sig i bruttoresultatet, der for Danmark alene er nået op på næsten 10 mio. kr. – en fremgang på godt 30 pct., men året endte alligevel med et underskud på trekvart mio.kr.

- Vi har betalt nogle dyre lærepenge i Sverige. Men sådan er forretningslivet. Der er godt gang i den andre steder, og vi mærker ikke recessionen, siger Susanne Busch.

Faktisk er det nærmest omvendt. Stadig flere personaleafdelinger i større virksomheder outsourcer deres fordels-programmer for medarbejderne, fordi det ikke kan betale sig selv at administrere dem.

LogBuy har i det seneste regnskabsår udvidet sit koncept, så firmaet også organiserer julegaver til virksomhedernes personale. Selskabet beskæftiger 20 ansatte i Danmark og syv i England.