Fingrene væk!

Leder. Kommuner skal ikke gå virksomheder i bedene.

Mange lokalpolitikere er ivrige efter af fremme erhvervsudviklingen i deres kommuner.

Det er forståeligt, for det er vigtigt for kommunerne at have arbejdspladser i den private sektor. I mange kommuner er kommunen selv lokalområdets største arbejdsplads, men det kommer der ikke megen dynamik ud af.

I deres iver efter at fremme den lokale erhvervsudvikling er der kommuner, som kommer til at gå private firmaer i bedene for offentlige midler. ErhvervsBladet har i fredags og i dagens udgave beskrevet en sag fra Herning, hvor dette emne er til diskus-sion.

Det er vigtigt at fastslå, at kommunerne ikke skal og normalt heller må drive erhvervsvirksomhed. De skal sammen med staten og regionerne koncentrere sig om at forbedre de rammer det lokale erhvervsliv arbejder indenfor. Det handler om at skabe gode uddannelsesinstitutioner og en velfungerende infrastruktur.

Særlige kommunale erhvervsinitiativer bør have en generel karakter, så de gavner alle virksomheder.

Og så skal det nøjes overvåges, at pengene er givet fornuftigt ud. Det kan man blandt andet gøre ved at tage det lokale erhvervsliv med på råd.

Det bedste kommunale middel til at skabe erhvervsdynamik er god administration og service overfor virksomhederne.

Det gælder inden for skat, miljø, og arbejdsformidling. Samtidig bør kommunerne udlicitere deres borgerservice til private virksomheder i videst muligt omfang.

At lade kommunalpolitikere lege med virksomhedsdrift for skatteydernes penge kommer der sjældent noget godt ud af.

Steno