Finansrådet: Brug for prioritering i det offentlige

Private virksomheder må prioritere benhårdt for at klare sig i den globale konkurrence, og det samme må gøre sig gældende i det offentlige, mener Finansrådet.

Finansrådets direktør Jørgen A. Horowitz er skuffet over, at regeringen i sit finanslovforslag lader de offentlige serviceudgifter vokse mere end økonomien generelt. Der er brug for skarp prioritering og disciplin i det offentlige, mener han.

- Hvis velstanden i Danmark skal sikres fremover, er det nødvendigt med en skarp prioritering. Danske virksomheder må allerede i dag prioritere benhårdt for at klare sig i den globale konkurrence. Og vi forventer det samme af den offentlige sektor. Med udviklingen på arbejdsmarkedet er det helt nødvendigt med disciplin og stram styring af de offentlige udgifter. Udgifterne bør derfor gås efter med en tættekam, siger direktør i Finansrådet Jørgen A. Horwitz.

Han mener, at den altoverskyggende udfordring for dansk økonomi er at sikre arbejdskraft nok, og at regeringen ikke er ambitiøs nok i forsøget på at øge incitamentet til at arbejde.

- En lavere marginalskat vil være et vægtigt middel til at imødegå fremtidens udfordringer, siger Jørgen A. Horwitz.

/ritzau/