Finanskrise rammer ekstraudstyret

Finanskrisen koster i mange tilfælde ekstraudstyret i nye, leasede varebiler. Virksomhederne sparer det væk, ifølge ejerleder Rene Ubbesen, SAC Leasing. Der vil komme flere »hvide kassevogne« på vejene i 2009 uden noget ekstra udstyr.

Finanskrisen lægger så meget pres på likviditeten, at virksomhederne sparer ekstraudstyr til nye, leasede varebiler væk. Derfor vil der ifølge ejerleder Rene Ubbesen, SAC Leasing, komme flere »hvide kassevogne« på vejene uden noget ekstra gear - som specialfarver, trådløse mobilløsninger, GPS-modtager og øvrige tilpasninger. De »hvide kassevogne« er den skrabede model, som begrundes med, at virksomhederne forsøger at spare udgifter på bilkontoen for at styrke likviditeten.

- Kunderne sparer omkostninger ved at lease en billigere bil og får lavere ydelser, mens bankerne strammer kreditten og skal låne færre penge ud til finansieringen. Derfor ser vi færre nye, kundetilpassede varebiler og flere almindelige, hvide kassevogne uden ekstraudstyr, siger ejerleder Rene Ubbesen, SAC Leasing.

Ifølge ejerleder Rene Ubbesen, SAC Leasing, rammer bankernes strammere kreditgivning SAC Leasing ved, at de ikke ønsker at finansiere ekstraudstyret til kundernes varebiler i samme omfang som tidligere.

11 procent baglæns

Kommerciel direktør Henrik Jakobsen, ALD Automotive, som har 8.000 leasede varebiler i drift hos en række små, mellemstore og store virksomheder i dansk erhvervsliv, har i 2008 oplevet en tilbagegang på 11 procent i nytegnede leasingkontrakter.

- Færre virksomheder ønsker at tegne nye, længerevarende leasingkontrakter. De vil gerne se tiden lidt an. Det er en udvikling, der er accelereret i de seneste fire måneder af 2008. Omvendt ser vi nu en vækst i forlængelse af eksisterende leasingaftaler, siger kommerciel direktør Henrik Jakobsen, ALD Automotive, der er ejet af den franske bank Societé Generale.

Tilbagefald i kontrakterDet store tilbagefald i nytegnede leasingkontrakter oplever SAC Leasing også. Firmaet har en samlet flåde på 14.000 varebiler. Ifølge Rene Ubbesen er bremserne blevet klodset for den løbende udskiftning af varebiler. I de gode tider i byggebranchen udskiftede man løbende sine varebiler hver tredje år eller hver fjerde år, efterhånden som leasingaftalerne udløb. Sådan er det ikke længere. Nu får bilerne lov til at køre flere kilometer, før de udskiftes. Og når de udskiftes er det til en skrabet model.

- Virksomhederne holder ikke op med at køre i varebiler på grund af finanskrisen. Men de aflyser måske bestillingen af en ny varebil, og forlænger aftalen for den ældste bil med seks til 12 måneder. Dermed kommer sammensætningen af bilflåden hos os til at bestå af flere ældre biler og færre nye biler, siger Rene Ubbesen.

De 14.000 varebiler, som SAC Leasing har i omløb, har ved årets begyndelse en samlet værdi på 1,8 mia. kr. Rene Ubbesen forventer, at ved udgangen af 2009, er der stadig det samme antal biler i drift, men den samlede værdi af bilflåden udgør 1,4 mia. kr. Det svarer til et samlet fald på 400 mio. kr., og at restværdien i en varebil i gennemsnit falder med knap 30.000 kr. på et år.

- Efterspørgslen af nye biler er faldende. De ældre biler har en lavere restværdi. Men da vi får flere brugte biler i vores flåde, forventer vi stigende indtægter på vedligeholdelse, service og reparationer, og det vil give mere arbejde på vores værksteder, siger Rene Ubbesen.

Kommerciel direktør Henrik Jakobsen, ALD Automotive, vurderer, at omkring 60 procent af alle varebiler på gule plader i dag er leaset. Han mener godt, at flere virksomheder – blandt de 40 procent, der selv ejer deres biler – godt kan opsøge leasingfirmaer.

Den store udfordring for virksomhederne er fremskaffelse af likviditet. Bankerne har sat sig solidt på pengene, og ifølge Rene Ubbesen er pengestrømmen ikke god nok til at sikre likviditeten for erhvervslivet. SAC Leasing har forsøgt at etablere sig i Litauen, Tyskland, Sverige og Norge. Men finanskrisen har taget livet af datterselskaberne i Litauen, Tyskland og Norge, mens virksomheden fortsætter i Sverige.

- Vi har ikke kunnet finde banker, som har været villige til at finansiere opstarten på de tre markeder, og det er grunden til, at vi lukker ned. Finanskrisen gør, at det ikke er muligt at fremskaffe kapital i tilstrækkelige mængder, siger Rene Ubbesen.