Finansgiganter i kamp om pensionspenge

Finansrådet mener, at ATP/LD skal »demonteres«. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen siger, at ministeriet undersøger, om det skal kunne lade sig gøre, at opsparerne kan trække penge ud af ATP.

Den ideologiske infight om retten til at forvalte den danske pensionsformue på mere end 1500 milliarder kroner spidser nu kraftigt til.

For første gang lufter Finansrådet - der er pengeinstitutternes magtfulde brancheorganisation - nu offentligt muligheden for at »demontere« ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond således, at millioner af danskere med opsparing i de to fonde kan placere deres penge, hvor de vil.

Samtidig får Finansrådet en form for opbakning fra økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K), der i sin tale på Finansrådets årsmøde oplyste, at regeringen ser »på mulighederne for at flytte pensionsopsparing ud af ATP«.

»Det er et spørgsmål, som arbejdsmarkedets parter i høj grad også har indflydelse på. Men fra 1. januar bliver det muligt at flytte sin opsparing væk fra SP-ordningen, og derfor undersøger vi naturligvis mulighed for, hvorvidt det også kan lade sig gøre at flytte opsparingen ud af ATP, selv om det er en anderledes og mere kompliceret ordning,« siger Bendt Bendtsen.

Bendt Bendtsen er derimod betydeligt mere skeptisk overfor, hvorvidt pensionsopsparerne skal kunne flytte penge ind i ATP. Ministeren påpeger, at der er så store grundlæggende forskelle mellem de private ordninger og ATP, at han har svært ved at kunne se, hvordan det skal kunne lade sig gøre .

Finansrådet har i lighed med de kommercielle pensionsselskaber længe været voldsomt irriterede over, at i særdeleshed ATP har offentliggjort analyser, der viste, at administrationsomkostningerne i ATP var betydeligt lavere end hos de kommercielle selskaber.

»ATPs administrative platform er skabt ved lovgivning, der bestemmer, at alle skal betale en vis del af deres lønindtægt til ATP. Hvis det var således, at man havde besluttet, at alle skal have en lønkonto i Danske Bank, så skulle I bare se, hvor små vores omkostninger ville være,« lød det fra Finansrådets formand Peter Straarup, Dansk Bank, der også gjorde opmærksom på, at ATP i dag ikke er underlagt nogen form for rådgivningsansvar.

»Argumentet om, at det ville være meget lettere, hvis der er et sted, hvor man kunne aflevere sine pensionspenge, og det blev bestemt af staten, har vi set tidligere. Det var de samme argumenter, som man havde i Østtyskland, den gang man solgte Trabanter. Der var en bil, og det var det. Den struktur er ikke gunstig for samfundet. Tingene foregår nu bedst, hvis der er lige konkurrence omkring kapital og initiativretten,« sagde Peter Straarup.

Når Finansrådet nu åbent taler om at »demontere« ATP og LD, der tilsammen har en formue på betragteligt over 300 milliarder kr., er der med andre ord tale om en eskalering af den allerede eksisterende infight.

»Der findes en pærevælling af forskellige ordninger, som gør opsparerne forvirrede. De fleste har penge placeret i ATP, LD, noget i et pengeinstitut og andet i en arbejdsmarkedspension. Det forhold, at man tvangsplacerer midler i visse segmenter, mens andre pensionspenge er i fri konkurrence gør, at det danske pensionsmarked er rodet. Hvis man kan demontere en spiller, vil det i hvert fald være godt,« lød Peter Straarups slet skjulte udfald mod ATP og LD.

Lars Rohde, direktør for ATP, var tilstede på årsmødet, der bedst kan betegnes som »fjendeland«.

»Der er tale om et rent politisk spørgsmål, som jeg ikke har nogen kommentarer til,« lød det fra Lars Rohde.

Jeppe Christiansen, direktør i LD, var også særdeles ordknap.

»Jeg tager Straarups bemærkninger som en kompliment,« sagde Jeppe Christiansen og mere end antydede dermed, at siden ATP/LD vækker en så stor vrede blandt finanssektorens topfolk, er det fordi, ATP/LD i dag i langt højere grad kan mærkes på den finansielle spillebane .