Finansfolk raser over barselsfond

Finanssektoren efterlyser en klar udmelding fra regeringen om, hvilke krav deres barselsordning skal leve op til. De frygter at blive omfattet af lovgivning, fordi de må forhandle overenskomst i blinde.

Læs mere
Fold sammen
Er der én ting, lønmodtagere og arbejdsgivere i finanssektoren kan blive enige om, så er det, at de ikke vil omfattes af en lovbestemt barselsfond.

Derfor har de i fællesskab henvendt sig til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) og familie- og forbrugerminister Henriette Kjær (K) for at få klarlagt, hvilke kriterier deres barselsbestemmelser skal leve op til for at undgå, at de skal blive samlet op i en restpulje, når overenskomstforhandlingerne i 2005 er faldet på plads.

»Vi får ikke noget svar, og jeg ved ikke hvorfor. Det nytter ikke, at vi skal sidde og forhandle i blinde,« siger Allan Bang, formand for Finansforbundet.

Henvendelsen landede i det nye Familie- og Forbrugerministerium 11. august.

Barsel koster
Allan Bang ønsker i virkeligheden slet ikke at stille krav om, at arbejdsgiverne laver en barselsudligningsordning.

»Vores barselsbestemmelser er næsten de bedste, du kan gå efter, så vi har ikke brug for, at arbejdsgiverne sidder og laver millimeterdemokrati mellem hinanden. Men hvis det ikke er godt nok for politikerne, vil vi gerne vide, hvordan vi laver en ordning, der tilfredsstiller dem. Vi har brugt adskillige overenskomstkroner på at forbedre forholdene omkring barsel i vores sektor, så vi vil ikke udlignes med andre,« siger Allan Bang.

Han henviser til, at LO og DA har en barselsfond, som også kun gælder for deres område. Den forhandlede parterne på plads i forligsinstitutionen i marts i år - med truslen om en storkonflikt hængende over hovedet. Men ordningen omfatter kun en fjerdedel af lønmodtagerne. Derfor lovede beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen at lovgive for den del arbejdsmarkedet, som ikke selv laver en acceptabel barselsudligningsordning ved overenskomstforhandlingerne i 2005.

Ingen kopi
Direktør Steen A. Rasmussen fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening mener imidlertid, at parterne ikke bare kan kopiere barselsfonden på LO/DA-området.

»Den finansielle sektor har langt bedre barselsordninger, end de er ved at få på LO/DA-området. Vi har ikke noget loft over udbetalingen, men giver fuld løn til alle i en længere periode,« siger Steen A. Rasmussen.

En barselsfond skal sikre, at unge kvinder i den fødedygtige alder ikke bliver fravalgt af arbejdsgiverne. Især i mindre virksomheder, hvor udgiften til barsel rammer særligt hårdt.

Men Steen A. Rasmussen mener, at det ikke er et problem i finanssektoren.

»Når vi ser på kønsfordelingen hos os, så er der flere kvinder i de små virksomheder end i de store,« siger han.

Steen A. Rasmussen er derfor utilfreds med at skulle forhandle med udsigten til at blive omfattet af en lovbestemt barselsudligningsordning hængende over hovedet.

»Efter en så massiv udmelding fra regeringens side, så synes jeg, at de viser lidt disrespekt over for aftalemodellen, når vi ikke kan få at vide, hvad de har tænkt sig,« siger Steen A. Rasmussen.

I Finanssektoren er der ca. 55 procent kvinder og 45 procent mænd. Dermed lever de op til tidligere udmeldinger fra Claus Hjort Frederiksen om, at der skal være mindst 30 procent kvinder i en ordning, for at der er tale om udligning.

»Det er selvfølgelig ikke i orden, at Finanssektoren ikke har hørt fra os. Jeg vil sørge for, at der bliver indkaldt til et møde her i ministeriet så hurtigt som muligt,« siger familieminister Henriette Kjær.