Finansansatte forundrede over sparerunde

Finansforbundet undrer sig over bankernes planlagte nedskæringer i en tid, hvor indtjeningen er rekordhøj.

Selv om bankerne efter alt at dømme er kommet igennem 2003 med redkordstore overskud, varsler bankerne alligevel en nedgang i antallet af ansatte i år.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) vurderer således, at antallet af ansatte i sektoren vil falde med 1.200 i år, og det undrer de ansattes organisation, Finansforbundet.

»Der var i forvejen skåret ind til benet, men nu skærer man i benet. Det med indtjeningen sætter det i relief, og det understreger, at det ikke blot er af nød, at man skærer ned,« siger Allan Bang, der er formand for Finansforbundet.

Analysen fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening viser, at bankerne forventer at ansætte flere elever og økonomer i år. Men det kan ikke opveje det faktum, at der samtidig er en forventning om en stor afgang af ansatte med almindelige bankuddannelse.

Tydelige ubalance
»For mig at se er der en ubalance mellem bankernes interessenter, det vil sige aktionærer, kunder og medarbejdere. I øjeblikket ser det ud til, at det er aktionærerne, der plejes i langt højere grad end de to andre interessentgrupper,« siger Allan Bang.

Siden 2000 er hver 20. stilling skåret væk i finanssektoren. Mens der ved udgangen af 2000 var 67.000 ansatte i finanssektoren er tallet i dag nede på 63.800. Indtjeningen i bankerne har i den samme periode ligget på et stabilt højt niveau, og bankernes resultat for 2003 ventes at blive på over 24 mia. kr. før skat.

Danske Bank har fjernet over 3.000 stillinger i forlængelse af overtagelsen af RealDanmark med BG Bank og Realkredit Danmark, men landets største finanskoncern har ingen planer om nedskæringer i år.

Flere økonomer og elever
»Vi har ikke nogen planer om at gøre noget for at reducere medarbejderstaben i år, men nogle af de aftaler, vi har indgået i fjor, træder føst i kraft i år. Til gengæld har vi besluttet at tage nye elever ind, ligesom vi besætter en række nye poster med økonomer,« siger Danske Banks ordførende direktør Peter Straarup til Ritzau.

Med over 16.000 ansatte er Danske Bank den suverænt største arbejdsplads i finanssektoren. Konkurrenten Nordea, der beskæftiger mellem 8.000 og 9.000 mennesker i Danmark, forventer til gengæld færre ansatte i år.

»Lønomkostningerne stiger med to-tre procent om året, og hvis man vil holde omkostningerne i ro, må man reducere tilsvarende i medarbejderstaben. Det er man nødt til for at holde sig i god form,« siger Peter Schütze, der er øverste chef for Nordea i Danmark.

Finansforbundet har tidligere undersøgt medlemmernes ve og vel i bankfilialerne. En stor del af de ansatte meldte tilbage, at de føler sig presset i hverdagen.

»I efteråret har vi haft en række medlemsmøder, og der blev alle steder sendt signaler om et hård arbejdspres,« siger Allan Bang.

Han mener også, at bankernes udmeldinger står i skærende kontrast til regeringens udmeldinger om, at alle danskere bør være længere tid på arbejdsmarkedet.

»Jeg synes ikke, at det lige er den mulighed, der stilles i udsigt inden for vores sektor,« siger Allan Bang.