Finans- lov kan dæmpe milliard- planer

Advarsel: Regeringens oplæg til besparelser på universiteterne vil lægge en kraftig dæmper på venturebranchens milliardinvesteringer i videntunge virksomheder. Venstre afviser.

Læs mere
Fold sammen
Regeringens planlagte nedskæringer i universiteternes bevillinger på 350 mio. kr. i den kommende finanslov risikerer at give bagslag.

Det vurderer Bankinvest, et af de største danske ventureselskaber. Bankinvest advarer om, at barberingen af universiteternes budgetter vil medføre et kraftigt dyk i antallet af risikovillige investeringer, som i de seneste år har bragt Danmark i førerfeltet inden for videntunge brancher som medicinal- og biotekindustri.

»Det er skuffende og dybt beklageligt at se regeringens planer. Finansloven vil forringe Øresundsregionens grundlæggende værdier i forhold til udviklingen af medicinal- og biotekindustrien,« siger Jesper Zeuthen, direktør for biotekventurefondene i Bankinvest-Gruppen.

Ventureselskabet administrerer i alt 2,8 mia. kr., som investeres i unoterede danske og udenlandske biotekselskaber. Hertil kommer 1,3 mia. kr. investeret i børsnoterede biotek- og pharmaselskaber.

Ventureselskabet har én mia. kroner i pengetanken til yderligere investeringer. Men antallet af investeringer i Danmark afhænger helt af, hvordan det innovative klima får det fremover.

I første halvdel af 2001 investerede venturebranchen 995 mio. kr. i danske virksomheder. Omtrent en tredjedel gik til videntunge virksomheder inden for medicinal- og bioteknologi. De 995 mio. kr. er en tydelig tilbagegang i forhold til knap 1,4 mia. kr., som blev investeret i første halvdel af 2000.

»Derfor er det endnu vigtigere at understøtte de initiativer, som er med til skabe idégrundlaget for et udviklende venturekapitalmarked,« siger Christian Vintergaard, cand.merc og ph.d.-stipendiat ved Handelshøjskolen i København, som forsker i venturekapitalmarkedets udvikling.

»Venturebranchens investeringer i videntunge danske virksomheder vil tage af, hvis man beskærer bevillingerne til universiteterne. Det er her, grundlaget for utallige potentielle investeringsobjekter bliver skabt,« siger Christian Vintergaard.

Børge Diderichsen, forskningsdirektør i Novo Nordisk, er stærkt skeptisk over for regeringens planer om at skære i universiteternes bevillinger.

»Universiteterne er i forvejen blanket af til skindet. Ved at give dem færre penge, er det uundgåeligt, at landets samlede kompetenceniveau forringes. Det medfører en risiko for, at investorerne bliver mere tøvende, og så er der skabt en ond cirkel,« siger han.

Kristian Jensen, Venstres finansordfører, afviser, at spareplanerne får alvorlige konsekvenser for udviklingen af de videntunge virksomheder.

»Det er korrekt, at vi skærer universiteternes bevillinger med 350 mio. kr. Men vi vil stille 400 mio. kr. til rådighed, som universiteterne kan søge om. Det vil medføre en mere klar prioritering, som vi i regeringen mener, at der er brug for,« siger han.

Side 6