FIH må behandle flere vanskelige lånesager

FIH - Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk - taber flere penge på kunderne. De faktiske tab blev i

2001 på 34 mio. kr. mod 20 mio. kr. året før.


Der var til dels taget højde for tabene i forbindelse

med hensættelserne; men ikke i tilstrækkelig grad. FIH havde hensat 82 mio. kr. mod 70 mio. kr. i 2000 og dermed altså

12 mio. kr. mere; men tabene blev 14 mio. kr. højere.


- Det betegner vi ikke som voldsomt, men det går den forkerte

vej, siger direktør Niels Larsen, som dog fastslår, at FIH i den forbindelse ikke vil stramme betingelserne.


- Vi

må generelt sige, at virksomhederne kommer ud af en vanskelig periode med gode resultater, tilkendegiver Niels Larsen.


FIH

fik i 2001 et resultat på bundlinien på 581 mio. kr., hvilket er 17 pct. bedre end året før. Fremgangen skyldes

dels en pæn fremgang i udlånsaktiviteten og et godt afkast på obligationsbeholdningen.


Udbetalinger af nye

lån voksede fra 17,1 mia. kr. i 2000 til 22,1 mia. kr. i 2001. Udlånssaldoen før hensættelser voksede fra

52,6 mia. kr. til 58,2 mia. kr. I forhold til 2000 steg udlånet med 11 pct.


FIH venter aftagende aktivitet et stykke ind

i 2002. Tendensen med aftagende økonomisk vækst i 2001 fortsætter.


Men der er fortsat investeringslyst i dansk

erhvervsliv og dermed efterspørgsel efter lån, selvom den er mere moderat end i de foregående år, tilkendegiver

FIH.


I de senere år har finansieringen af virksomhedshandler spillert en stor rolle for den samlede efterspørgsel,

men antallet af handler er faldet og ventes at udgøre en mindre andel af finansieringen i 2002.