FIH er ikke underholdning

Mellem Prins Henriks vredesudbrud og Tvind-Amdis anholdelse i Los Angeles har det store medieemne det sidste par uger været Farum-borgmesteren Peter Brixtoftes tur i vridemaskinen.

En ikke uvæsentlig biperson i Farum-sagen har været direktør Lars Johansen fra Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk, som har ydet store - tilsyneladende ulovlige - lån til Farum, og også været sponsor til forstadskommunens idrætsdrømme.

Men den 56-årige cand. polit. Lars Johansen har næsten konsekvent holdt sig udenfor stormens øje.

Hvorfor?

»Det er ikke min opgave at kommentere den sag. Det har andre gjort. Aviser og politikere ikke mindst.«

Udgør sagen da ikke et problem for FIH?

»Det mener jeg ikke. Vi har bare haft et straight kundeforhold.«

Dagbladet Børsen har kaldt dig »Farums finansingeniør«?

»Jeg er økonom og min bror er, ligesom hans kone og børn, ingeniører, og han syntes ikke, at det var sjovt. Det kan jeg godt forstå.«

Så du tror, at udtrykket finansingeniør var ment med en snert?

»Den artikel betragtede jeg ikke som venlig. Men jeg beskæftiger mig med finans og ikke underholdning. Det meste af det, der er sagt om Farum-sagen, handler ikke om økonomi, men mere om underholdning og politik.«

Kan Farum-sagen blive et image-problem for FIH?

»Det mener jeg ikke.«

Har du talt med image-eksperter om det?

»Det behøver jeg ikke delagtiggøre dig i. Det har jeg heller ikke talt med min mor om.«

Vil du give et bud på, hvad folk siger om FIH og Farum om et halvt eller et helt år?

»Jeg synes, vi skal holde os til, at det her er en Farum-sag.«

Hvis du nu får en ekstra sætning til at sige noget om det her, hvad skal der så stå i den?

»At medierne har gjort det hele til en sag om underholdning i stedet for om økonomi, og så drejer det sig ikke om os.«

eve@berlingske.dk