Fields kommer på norske hænder

Indkøbscenteret Fields får norske Steen & Strøm som eneejer, efter at TK Development har opgivet at sælge sin halvpart til tyske CGI. Handelen med nordmændene betyder, at TK om 14 dage kan nedbringe sin store bankgæld med godt en milliard kr.

Efter halvandet års uvished bliver et tyngende økonomisk åg nu løftet af TK Developments skuldre. Det Aalborg-baserede ejendomsudviklingsselskab har således solgt sin halvpart i indkøbsmekkaet Fields i Ørestaden til partneren, det norske Steen & Strøm.

Prisen for halvparten er knap halvanden milliard kr., hvoraf TK Development får et acontobeløb på 1,1 milliard udbetalt om 14 dage. Resten betales 1. marts 2007 og afhænger endeligt af, hvordan det er gået med Fields de tre første år.

Salget af Fields har været vitalt for TK Development, som efter voldsomme tab har en meget skrøbelig økonomi.

»Vi kunne sagtens tjene penge på at eje Fields, men så ville vores soliditet være alt for dårlig. Dertil kommer, at der jo også altid en vis usikkerhed ved at køre et nyt center ind, og det har vi ikke bryst til lige nu. Derfor var det vigtigt at få det afhændet nu,« siger TK Developments adm. direktør Frede Clausen og tilføjer:

»En del af vores restruktureringsplan byggede på, at vi kunne få solgt Fields, så vi kunne nedbringe vores bankgæld med godt en milliard. Det er lykkedes nu.«

Halvparten i Fields var ellers allerede betinget solgt til den tyske ejendomsinvestor CGI. En betingelse var blandt andet, at tyskerne og Steen & Strøm kunne blive enige om en aktionæroverenskomst. Det har trukket ud og ud, uden at man har kunnet blive enige.

Ifølge Steen & Strøms adm. direktør Olav Line strandede det tyske køb på, at Steen & Strøm ønskede, at CGI også skulle deltage i en eventuel kommende udbygning af Fields. Men det ønskede tyskerne ikke.

»Da vi så, at det var vanskeligt, tilbød vi at købe det hele. Vi synes, det er en god investering, og vi vil have en stor fordel i at have hele ejerkontrollen,« siger Olav Line.

Hvorfor har I så ikke tidligere tilbudt at købe TK ud?

»For halvandet år siden, da CGI kom på banen, mente vi, at risikoen var for høj. Men som tiden er gået, og vi har set, hvordan det er gået med Fields, turde vi godt tage hele risikoen,« siger Olav Line.

Tyske CGI beklager, at det ikke lykkedes at få en aktionæroverenskomst på plads med nordmændene.

Handelen med nordmændene betyder, at TK Development må foretage en nedskrivning på 75 mio. kr. på Fields i forhold til en handel med CGI. Til gengæld slipper TK for en række risici, idet Steen & Strøm overtager hele parkeringsanlægget ved Fields og de finansielle forpligtelser ved at udbygge Fields i en eller to omgange.

TK Development slipper således for at betale fem mio. kr. om året i leje i 15 år for parkeringsanlægget. Endvidere vil TK få en overskudsandel for at medvirke i den yderligere udvikling af Fields.

Afklaringen om TKs ejerandel i Fields kommer som en stor lettelse for de hårdt prøvede TK-aktionærer. TK-aktien blev således handlet mere end 12 pct. op efter meddelelsen om salget.