Fiasko for fradrag for forskningsudgifter

Efter en sløj start for ordningen er regeringen på vej med en revision af reglerne, der giver virksomheder muligheder for at trække 150 procent af udgifterne til forskningsprojekter fra.

Læs mere
Fold sammen
Et ekstraordinært skattefradrag på 150 procent af udgifterne har ikke været nok til at sparke gang i virksomhedernes samarbejde med universiteterne om forskning og udvikling.

Ordningen blev lanceret i foråret 2002 på varm anbefaling af blandt andre Dansk Industri (DI), men virksomhederne er til gengæld aldrig brændt varme på ordningen.

Regeringen håber nu, at en revision af ordningen, hvor man lemper på kravene, vil styrke især de små og mellemstore virksomheders lyst til at indgå i samarbejdsprojekter med universiteter og andre forskningsinstitutioner.

Siden april 2002 har virksomhederne kunnet trække 150 procent af udgiften fra, når de betalte et dansk universitet for at udføre forskningsopgaver for virksomheden. Ordningen har dog langt fra givet det skub til samarbejdet mellem erhvervsliv og universiteterne, som var ventet.

I såvel 2002 som 2003 var der afsat en årlig en ramme på 167 millioner kr. til ordningen. I 2002 blev der kun brugt 7,3 millioner kr. I 2003 kostede ordningen 25,1 millioner kr.

Ordningen ændres
»Det vil altid tage lidt tid at løbe sådan en ordning i gang, men trækket på ordningen har helt klart ikke været tilfredsstillende. Det er derfor, vi nu laver det om,« siger kontorchef Nils Agerhus fra Videnskabsministeriet.

Direktør Ole Krog fra DI mener ikke, at det er ideen med et skattefradrag, der er noget galt med.

»Ordningen har været mere stiv end godt er, det bliver der på nogle områder rettet op på nu,« siger han.

Forskelsbehandling
Han peger blandt andet på, at virksomhederne hidtil kun har kunnet få det ekstraordinære fradrag, når de samarbejdede med danske universiteter.

Som en del af revisionen af ordningen vil fradraget fremover også kunne opnås ved samarbejde med anerkendte udenlandske universiteter, der deltager i EUs rammeprogrammer.

Med den definition vil man sikre sig, at ordningen ikke bliver brugt til spekulation.

Denne ændring hilser DI velkommen, men organisationen kritiserer til gengæld, at regeringen med revisionen lægger op til en forskelsbehandling af virksomhederne.

Hidtil har det kun været virksomhedens betaling til forskningsinstitutionen, der har kunnet fradrages.

I det nye lovforslag er der lagt op til, at små- og mellemstore virksomheder også kan fradrage lønudgifter til deres egne medarbejdere, som indgår i udviklingssamarbejdet.

Dette fradrag kan de store virksomheder med over 250 medarbejdere derimod ikke benytte.

»Hidtil er ordningen primært blevet brugt af de større virksomheder. Alt tyder på, at de godt kan finde ud af at samarbejde med forskningsinstitutionerne. Derimod er der behov for et ekstra incitament over for de små og mellemstore virksomheder, det er de får nu,« siger Nils Agerhus.

Lovforslaget bliver fremsat i løbet af den næste måned.