Fem procent er uden arbejde

Længden af arbejdsløshedskøen har ikke ændret sig fra november sidste år til måneden efter, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det gennemsnitlige antal ledige lå i begge måneder på præcis 139.900, når der korrigeres for sæsonbevægelser, og det svarer til en ledighedsprocent på fem for begge måneder.

I faktiske tal steg den gennemsnitlige ledighed med 2300 personer fra november til december i samme periode til et antal faktiske ledige på 129.000 personer.

Det svarer til en ledighedsprocent i faktiske tal på 4,6 procent af arbejdsstyrken, og det er den laveste faktiske decemberledighed siden 1974.

Tallene viser, at der stadig er flest kvinder i køen af ledige. I sæsonkorrigede tal var der godt 75.000 ledige kvinder i december, mens der stod knap 65.000 ledige mænd i kø for et arbejde.

Fordelt på alder er der stadig flest ledige i aldersgruppen 50-66 år, hvor ledighedsprocenten lå på 6,2 i december.

Ritzau