Fem centrale nedslag: Sådan eksploderede sagen om Bech-Bruun og udbytteskat

Det nyeste i sagen om udbytteskat og Bech-Bruuns rolle er klagen, skatteministeren har sendt til Advokatnævnet. Her er fem nedslag i sagen om advokatundersøgelsen og udbytteskandalen.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) i samråd på Christiansborg i København 21. september 2018. Det vækker undren hos skatteministeren, at advokatfirmaet Bech-Bruun skifter forklaring om sin dobbeltrolle i udbyttesagen, der menes at have kostet staten 12, 7 milliarder kroner. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er ikke første gang, advokatfirmaet Bech-Bruun dukker op på avisforsider i forbindelse med sagen om udbytteskat. Senest har skatteminister Karsten Lauritzen (V) sendt en klage til Advokatnævnet over Bech-Bruuns dobbeltrolle.

Historien om svindel med udbytteskat for anslået knap 13 milliarder kroner er gennem de seneste år blevet så omfattende, at det kan være vanskeligt at følge med. Men glemmer du, så husker vi. Her er fem nedslag i sagen om udbytteskat, advokatundersøgelsen og Bech-Bruun.

1. Frem til advokatundersøgelsen

Svindlen med udbytteskat foregik fra 2012 til 2015, og i Danmark er der forsvundet 12,7 milliarder skattekroner. SKAT blev første gang opmærksom på problemet, da man 15. juni 2015 modtog den første advarsel om mulig svindel med udbytteskat. SKAT fik ialt tre advarsler, og 6. august 2015 stoppede Danmark al udbetaling af udbytteskat for at få undersøgt sagen til bunds.

Allerede senere i august anmeldte SKAT sagen til bagmandspolitiet med mistanke om, at der foregik økonomisk kriminalitet. Sidenhen fik SKAT kritik af statsrevisorne for ikke at føre ordentlig kontrol med tilbagebetalingen af udbytteskat.

I december 2016 besluttede Folketinget at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse for at komme til bunds i sagen.

2. Bech-Bruun vinder uvildig advokatundersøgelse

28. februar 2017 blev det offentliggjort, at advokatfirmaet Bech-Bruun havde vundet udbuddet af den uvildige advokatundersøgelse, der skulle foretages af udbytteskandalen.

Bech-Bruun havde vundet over syv andre advokatfirmaer. I afgørelsen blev der lagt vægt på, at Bech-Bruun både tilbød den bedste pris og kvalitet. Forud havde Justitsministeriet vurderet de otte advokatfirmaer og deres bud på, hvordan undersøgelsen skulle løses. Selvom advokater i Bech-Bruuns team havde været involveret i rådgivning af kunder i forbindelse med sager om tilbagebetaling af udbytteskat, blev de vurderet habile af Justitsministeriet i begyndelsen af februar samme år. Bech-Bruuns pris for undersøgelsen lød på 3,5 mio. kroner - et bud, der var væsentligt billigere end fra de andre advokatfirmaer, hvor buddene spændte fra 3,5 mio. kroner til 11,5 mio. kroner.

3. Advokatundersøgelse afsluttes

I december 2017 afsluttede Bech-Bruun advokatundersøgelsen. Skatteministeriet skrev i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen på sin hjemmeside, at »advokatundersøgelsen bekræfter det billede, som tidligere undersøgelser af bl.a. Rigsrevisionen også har påvist« og konkluderer blandt andet, at »SKATs kontrol med udbytteskat var utilstrækkelig, at der var usikkerhed omkring ansvarsområderne på udbytteområdet i SKAT«, »at it-systemerne ikke fungerede tilfredsstillende,« og »at Skatteministeriets tilsyn med SKAT i perioden med formodet svindel ikke var godt nok.«

4. Bech-Bruun mistænkes for interessekonflikt

1. november 2018 oplyste Skatteministeriet på et pressemøde, at Bech-Bruuns navn optræder i dokumenter, som er blevet undersøgt i forbindelse med udbyttekomplekset. Skatteministerens bad Bech-Bruun om en redegørelse, og 2. november sendte firmaet en sådan til ministeren. Firmaet beklagede og forklarede, at det med den viden ikke ville have påtaget sig opgaven for SKAT. Senere på måneden kom der imidlertid en ny melding, hvor Bech-Bruun ville undersøge sagen nærmere og i samme omgang afviste at have spillet en dobbeltrolle i sagen om svindel med udbytteskat.

5. Advokatnævnet inddrages

I december 2018 sendte skatteminister Karsten Lauritzen en klage til Advokatnævnet og ville have de 3,5 mio. kroner tilbage, som Bech-Bruun fik udbetalt i salær for opgaven med advokatundersøgelsen. Klagen er skrevet af Kammeradvokaten og lægger vægt på, at Bech-Bruun har handlet i strid med god advokatskik, og at der er en interessekonflikt mellem Bech-Bruuns arbejde med undersøgelsen og den rådgivning, de har givet en kunde i mellemtiden.

Som svar har Bech-Bruun oplyst, at »det er vores klare opfattelse, at klagen ikke angår den rette indklagede«, da firmaet mener, at klagen burde være rettet mod den enkelte advokat, som har rådgivet i den konkrete sag.