Fejlfakturering koster elforbrugere milliarder

I kølvandet på liberaliseringen begår elselskaberne stribevis af fejl. På nordisk plan betyder elselskabernes fejlagtige regninger, at forbrugerne betaler 15 mia. norske kroner for meget for el, viser en opgørelse fra Bergen Energi.

Læs mere
Fold sammen
Virksomheder og helt almindelige forbrugere betaler sammenlagt adskillige milliarder kroner for meget for strøm på grund af fejlagtige fakturaer fra elselskaberne.

Nordens største uafhængige energimæglerselskab Bergen Energi har i løbet af 2003 afdækket fejlfaktureringer i kundernes disfavør for 75 mio. norske kroner. Bergen Energi har omkring 120 klienter, som alle er store energiforbrugere.

Hvis tallene for de virksomheder, der er kunder hos Bergen Energi, er repræsentative, svarer det til, at der under et bliver udstedt fejlagtige regninger for et samlet beløb på 15 mia. n. kr. til forbrugerne i de nordiske lande.

Bergen Energi har flest kunder i Norge og Sverige, men selskabet er etableret i Danmark og har også danske kunder.

»Jeg føler mig helt overbevist om, at Danmark ikke adskiller sig fra Norge og Sverige på dette område, problemerne kommer som en del af liberaliseringen på elmarkedet, siger Jan Valeur, der er leder af fakturaadministration i Bergen Energi.

»Den mest almindelige fejl er, at kunder modtager fakturaer, de aldrig skulle have haft, dobbeltfakturering, fakturering efter at kunden har skiftet elleverandør eller slet og ret, at registreringen af energiforbruget er forkert,« siger han.

En af de væsentligste årsager til de mange fejl er IT-problemer i elselskaberne.

»Mange af de store operatører sidder på tunge datasystemer, som er bygget op til et monopolsystem. De har svært ved at håndtere det frie marked, og så kommer der fejl,« siger Jan Valeur.

Grund til at tjekke
Underdirektør Peter M. Nielsen fra Danisco Sugar er formand for Foreningen af Slutbrugere af Energi (FSE), som samler de store energiforbrugende virksomheder.

»Vi har ikke hidtil haft problemet oppe i FSE, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at der ikke er problemer med fejlfaktureringer. Jeg synes, udmeldingen fra Bergen Energi understreger, at der er god grund til at tjekke elregningen en ekstra gang. Og nu vil jeg rette henvendelse til FSEs medlemmer, så vi kan se, om det er problem,« siger han.

Peter M. Nielsen påpeger samtidig, at elselskaberne i hvert fald har haft problemer med deres IT-systemer.

»Der har været knas i mange af elselskabernes regninger. Problemerne i Københavns Energi er velkendte, og i en periode sidste år var IT-problemer skyld i, at NESA ikke sendte regninger ud i flere måneder,« siger han.

I elselskabernes brancheorganisation Dansk Energi erkender man, at liberaliseringen har givet problemer. Men det billede, Bergen Energi tegner, er overdrevet, mener konsulent Leif Nielsen.

»Selskaberne har haft fire leverandører af IT-systemer, og systemerne skal kunne kommunikere med hinanden. Jeg vil på ingen måde benægte, at der har været problemer, men jeg vil blive forundret, hvis vi har problemer i den størrelsesorden,« siger han.

Leif Nielsen hæfter sig bl.a. ved, at det danske system i modsætning til norsk praksis er bygget op, så det altid er det lokale netselskab, som opgør forbruget. Det minimerer ifølge Leif Nielsen risikoen for fejl betydeligt.

»I betragtning af, at det samlede elsalg i Danmark er på 11 mia. kr., lyder det helt urealistisk, at der skulle ske fejl i den størrelse, som Bergen Energi påstår,« siger Leif Nielsen.

I beløbet på de 11 mia. kr. indgår betaling til netselskabet og div. energiafgifter ikke.