Fedtfattig mad en ny guldgrube

Danske fødevarevirksomheder har store muligheder for øget indtjening ved satsning på ernæringsrigtig og fedtfattig mad. Det mener Landbrugsraadets nye forskningschef, direktør Annette Toft.

Læs mere
Fold sammen
Dansk fødevareindustri har en unik chance for i de kommende år at øge indtjeningen markant.

Det er muligt ved en bevidst satsning på afsætning af sunde og ernæringsrigtige fødevarer, mener Landbrugsraadets nyudnævnte vicedirektør, cand. scient. pol. Annette Toft, der er chef for rådets fødevare- og forskningspolitik.

»Det er helt nødvendigt, at der på både dansk og europæisk plan bliver udviklet flere sunde og ernæringsrigtige produkter. Vi må bekæmpe fedme og ændre folks kostvaner. Danske fødevarevirksomheder må nu tage denne udfordring op. Jeg vil opfordre dem til at se mulighederne og markedet, der ligger lige for døren. Det gælder såvel eksportmarkederne som hjemmemarkedet,« fastslår hun.

Landbrugsraadet varetager andelsselskabernes fælles interesser og arbejder på at styrke fødevarebranchens konkurrenceevne. Men det er første gang, at en af Landbrugsraadets topfolk ligefrem anbefaler fødevareindustrien til at profilere sig på ernæringsrigtige og sunde fødevarer.

»Ansvaret for en sund livsstil ligger ikke kun hos hos forbrugerne, dvs. forældrene, men også hos skolerne og idrætsklubberne i samarbejde med fødevareproducenterne, landbruget og myndighederne,« siger Anette Toft.

Som eksempel på, hvad der kan gøres, nævner hun, at flere fødevarevirksomheder, landbruget og fødevaremyndighederne sammen har udviklet nye og sunde måltider til DSBs passagerer. I slutningen af februar kommer en ny type »sund fast food« i DSBs kiosker i hovedstadsområdet. Efter en periode afgøres det, om madtilbuddet skal være et permanent tilbud i DSBs kiosker. Planen er senere i år at udvide konceptet til tankstationer, sportshaller og skoler.

Eksport på 55 mia. kr.
Annette Toft peger på, at mere end halvdelen af jordens befolkning er overvægtig på grund af forkert og for fed mad. Samtidig er der flere og flere forbrugerne, der efterspørger sunde og ernæringsrigtige fødevarer, der smager godt frem for usund og fed mad, siger hun.

Produktion af sund mad er derfor vejen til vækst, ikke mindst på eksportmarkederne, vurderer vicedirektør Annette Toft.

Eksporttallet for 2003 er ikke gjort endeligt op. Men i Landbrugsraadet skønnes det, at landbrugs- og fødevareeksporten sidste år indbragte Danmark valutaindtægter på 55 mia. kr. Hjemmemarkedsalget lå på 32 mia. kr.

»Generelt ville det hjælpe meget, hvis staten støttede udviklingsprojekter noget mere. Men det er også meget nødvendigt, at fødevarevirksomhederne begynder at anvende flere midler til forskning og produktudvikling af sunde og fedtfattige fødevarer,« mener vicedirektøren i Landbrugsraadet.

Annette Toft falder dog ikke i svime over, at det offentlige årligt bruger 80 mio. kr. til forskning i kost og ernæring. Det er alt for lidt, siger hun. Heller ikke regeringens nye fremtidsfond, hvor der i årene 2005-2012 skal lægges 16 mia. kr. til forskning, især inden for nanoteknologi, IT-teknologi og biotek, batter rigtig noget. For regeringen har i den forbindelse undladt at sætte særligt fokus på fødevareindustrien og landbruget. Det er i hvert fald ikke nævnt i regeringsbeslutningen om fonden, siger hun.

»Det er en stor fejl, hvis man f.eks. snævert afgrænser et af fondens indsatsområder, bioteknologi, til medicoområdet. Jordbrugs- og fødevareerhvervet er forskningstungt og godt på vej til at anvende de nye teknologier, f.eks. bioteknologi. Derfor bør fødevare- og jordbrugserhvervet være et centralt sted at anvende midlerne i fonden til,« siger hun.