Federal Reserve kritiserer bankernes stresstest

Bankerne i USA har i flere år syntes at cruise gennem de årlige stresstest, men mandag konstaterede centralbanken Federal Reserve, at den har flere kritikpunkter i forhold til den måde, bankerne styrer risici på.

Der er tale om en lang række kritikpunkter, som Federal Reserve retter mod de 18 største finansielle institutter i landet. Ingen af bankerne nævnes dog ved navn.

Blandt eksemplerne er, at nogle banker under stresstest har undladt at tage højde for risikoen for faldende huspriser, når de har værdisat visse boligrelaterede aktiver. I andre tilfælde, har banker anset sig for at være velpolstrede nok til at overtage forretninger fra konkurrenter i tider, hvor økonomien er stresset, skriver New York Times.

Federal Reserve fremhæver ifølge Bloomberg desuden eksempler på ukomplette vejledninger vedrørende en banks kapitalpolitik, mindre robuste styringsværktøjer til planlægning af kapitalprocesser, og for favorable forudsætninger ved værdiansættelse af aktiver og passiver under en finansiel krise.

Rapporten er et led i Federal Reserves bestræbelser på at forbedre sektorens stresstest.