Federal Reserve ændrer ikke rente

Læs mere
Fold sammen
I denne uge vendes blikket mod USA, hvor den amerikanske forbundsbank afholder FOMC-møde. Der ventes dog ingen renteændringer.


Den

toneangivende amerikanske rente ventes fortsat at være på 1,75 pct., når den amerikanske forbundsbank efter sit

FOMC-møde offentliggør sin rentebeslutning i denne uge.


Indholdet og ordvalget i den ledsagende pressemeddelelse

kan dog få markedsmæssig betydning, anfører Sydbank.


- Giver forbundsbanken således udtryk for, at man

er meget usikker på styrken i opsvinget, kan det dæmpe rentestigningsforventningerne - dog alt efter ordvalget som vi

jo af gode grunde ikke kender, hedder det fra Sydbank.


På nøgletalsfronten venter banken ingen overraskelser, hvorfor

tallene næppe vil få større betydning - det kan derfor meget vel igen blive udviklingen på aktiemarkederne,

der kommer til at styre begivenhederne på obligationsmarkedet.


Blandt de vigtigste tal er de amerikanske produktivitetstal

for første kvartal, industriproduktion og ordreindgang for marts fra Tyskland samt de tyske arbejdsløshedstal for april.Beskæftigelsen

Fredag

blev der offentliggjort tal for den amerikanske beskæftigelse, og det var knap så køn læsning.


Den amerikanske

beskæftigelsesrapport for april, der viste en stigning i ledigheden til 6,0 pct. fra 5,7 pct., hvilket er det højeste

niveau siden august 1994, giver anledning til bekymring. Det siger seniorøkonom i Sydbank Werming Pedersen i en kommentar til

tallene.


Han tror ikke, at USA vil gå helt i stå, selvom tallet er dårligt nyt for privatforbruget, der står

for to tredjedele af den amerikanske økonomi, men omvendt stiller det spørgsmålstegn ved styrken af det amerikanske opsving.


Den

amerikanske dollar er allerede på vej ned, og seniorøkonomen finder det sandsynligt, at de amerikanske aktier vil blive

ramt af tallene.


Problemet for Europa er, at hvis den amerikanske økonomiske vækst ikke bliver så høj

som forventet, og euroen samtidig styrkes, så går det udover eksport-sektoren, som skal hive Europa frem. Dermed kan den

europæiske økonomi blive hårdt ramt.


En rask krig anført af USA kan dog sætte gang i det offentlige

forbrug i USA, og dermed sætte gang i økonomien.


De offentlige budgetter steg således kraftigt i forbindelse

med Afghanistan-krigen, hvilket var med til at sætte gang i økonomien.


Og den siddende præsident George W.

Bush har sikkert lært af sin fars fejltagelse - man kan tabe et valg på økonomien.AktierEfter seks

dage med uafbrudt fald på det amerikanske aktiemarked, fik en offentliggørelse af den amerikanske forbrugertillid i april

markedet til at vende næsen op ad igen tirsdag, noterer Nordea Invest.


Tallet viste sig ikke at være så dårligt,

som økonomerne på Wall Street havde ventet, og meget tyder stadig på, at den fremtidige vækst afhænger af

forbrugernes humør.


Det amerikanske BNP-tal for 1. kvartal blev offentliggjort sidste fredag, og det viste en overraskende

høj vækst på 5,8 pct.


Tallet var dog holdt oppe af et stort offentligt forbrug, især udgifter til militæret,

og af at virksomhederne har produceret til lagre.


Onsdag viste tal fra de amerikanske indkøbschefers forventninger til fremtiden,

det såkaldte ISM-indeks, en lavere vækst end forventet, hvilket fik US-dollaren til at falde til det laveste niveau i

et halvt år.