Fast rente foretrækkes for nye lån

Renten ventes at stige efteråret. Det gør, at Nykredit nu anbefaler nye låntagere et realkreditlån med fast

rente. De låntagere, der i forvejen har et rentetilpasningslån, står sig bedst ved at blive, hvor de er.


Renteudviklingen

i resten af 2002 vil være præget af moderate rentestigninger som følge af, at der igen er ved at komme gang i den danske

økonomi. Den udvikling får Nykredit til at anbefale nye låntagere at optage fastforrentede konverterbare obligationslån.


Renten

befinder sig fortsat på et forholdsvis lavt niveau, og har man brug for tillægslån i huset eller ønsker at

finansiere et nyt huskøb, så kan man med fordel benytte lejligheden til at sikre en fast rente for de kommende år,

siger kommunikationschef i Nykredit, Henrik Hougaard.


Han fastlår, at der ikke ligger forventninger om dramatiske rentebevægelser

bag den nye anbefaling. Den forventede rentestigning er nemlig ikke større end at det forsat bedst vil kunne betale sig for låntagere,

der allerede har lån med rentetilpasning, at blive hvor de er, også selvom de må regne med lidt højere boligudgifter

til næste år.Stabil udvikling

For brugertilliden er på vej op. Usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske

udvikling er med andre ord forduftet fra de danske familier. Forbrugernes optimisme stammer fra en fortsat positiv indkomstudvikling

og fra en fortsat lav risiko for at blive arbejdsløs.


- Det private forbrug bliver den største vækstfaktor

i Danmark. Men der er kun lagt op til et afdæmpet økonomisk opsving, der først forventes at betyde stigende renter

i sidste halvdel af 2002. Vi forventer derfor også kun begrænsede rentestigninger resten af året, fortæller

økonom Jens Mortensen, Nykredit.Lille forskelOvervejelserne om valg af Tilpasningslån eller fastforrentede konverterbare

lån afgøres udover familiens budget af forventningerne til rentens fremtidige udvikling.


Hvis Nykredits forventninger

holder stik, bliver lånerenten på Tilpasningslån i år 2003 mellem 0,8 og 1,0 pct. højere end i 2002.

mens der kun forventes en rentestigning på ca. 0,2 procentpoint på fastforrentede konverterbare lån i år.

Tilpasningslån forventes med andre ord ved årets udgang fortsat at have den laveste lånerente.


Men det er ikke

kun renten og dermed ydelsen, der skal afgøre valget mellem fastforrentet konverterbart lån eller Tilpasningslån.

Rentens betydning for restgældens størrelse kan også få betydning.


Når renten stiger, falder restgælden

på fastforrentede konverterbare lån, hvilket ikke i samme grad er tilfældet for Tilpasningslån. Holder Nykredits

renteforventninger stik, viser beregninger, at ydelsesbesparelsen på et nyt Tilpasningslån optaget i dag vil være

mindre end restgældsreduktionen på et nyt fastforrentet lån, som følge af stigende rente.


- Under disse

omstændigheder vil et fastforrentet konverterbart lån dermed -set ud fra en samlet betragtning - være at foretrække

fremfor Tilpasningslån, hvis man skal låne penge lige nu, siger Henrik Hougaard.Bliv hvor du erEt andet spørgsmål

er, om ændringerne i rentebilledet giver mulighed for, at de nuværende låntagere kan konvertere? Og det er den forventede rentestigning

ikke stor nok til.


Låntagere med fastforrentede lån får kun en begrænset restgældsreduktion i resten

af 2002. Boligejere med Tilpasningslån forventes at få en mindre stigning i renteudgiften til næste år. Omvendt

er stigningen ikke stor nok til, at der er fornuft i at lægge om til fastforrentede konverterbare lån.


- Rentebevægelserne

ser dermed ikke ud til at begrunde omlægninger af hverken eksisterende fastforrentede lån eller af Tilpansingslån.

Budskabet kan vi formulere kort til: "Bliv hvor du er", siger kommunikationschef Henrik Hougaard.