Fast rente er atter sagen

Det er lang tid siden, Nykredit sidst anbefalede fastforrentede lån, men renteudviklingen har igen gjort dem attraktive for

nye låntagere, mens de låntagere, der allerede har et realkreditlån, hverken bør lægge om den ene eller

den anden vej.


Beregninger Nykredit har foretaget viser, at de stigende renter igen har gjort det fastforrentede realkreditlån

mere attraktivt for nye låntagere.


Baggrunden for at Nykredit anbefaler nye låntagere at vælge fastforrentede konverterbare

30-årige obligationslån er forventningen om, at renten vil stige endnu mere efter sommerferien.Fast rente

Som

rentebilledet ser ud lige nu, er det et-årige rentetilpasningslån på en mio. kr. stadig over 10.000 kr. billigere

i årlig ydelse efter skat, end det fastforrentede realkreditlån.


Men den stigende rente vil gøre Tilpasningslånet

lidt dyrere, når der skal foretages en rentetilpasning til december.


Hvis Nykredits aktuelle renteforventninger holder,

bliver tilpasningslånet knap 5.000 kr. dyrere om året efter skat, hvis det optages til den rente, Nykredit forventer

om 12 måneder.


Anderledes ser det ud med det fastforrentede lån. Her vil den stigende rente ikke påvirke ydelsen,

der ved optagelse af et lån på en mio. kr. lige i øjeblikket ligger på knap 60.000 efter skat på årsbasis.

Til gengæld vil kursen på realkreditobligationerne bag lånet falde, og det giver en formuegevinst til låntageren.
Nykredits aktuelle renteforventninger indebærer et kursfald på 1,86 point i løbet af et år. Holder

den forventning, venter der en ny låntager en formuegevinst på godt 18.000 kr., der i givet fald kan realiseres gennem en

opkonvertering til den tid.


- Hvis vores renteforventninger holder stik har den nye låntager lige i øjeblikket udsigt

til en større formuegevinst ved at optage et fastforrentet lån, end den besparelse på ydelsen han opnår ved

optage et tilpasningslån, siger kommunikationschef i Nykredit Henrik Hougaard.


Han understreger, at den faktiske renteudvikling

nemt kan komme til at afvige fra forventningerne, og at anbefalingen af et fastforrentet lån derfor bygger på et skøn.


-

Man skal huske, at besparelsen ved et tilpasningslån måned for måned kommer låntageren til gode, mens den

formuegevinst, der kan opnås i fastforrentede lån kræver en senere låneomlægning, og låntager

derved skal være enig i Nykredits forventninger til renternes fremtidige udvikling, understreger Henrik Hougaard.


Nykredits

forventning er fortsat, at renten vil stige moderat til efteråret og at stigningen vil slå hårdest igennem på

de korte renter, der ligger til grund for tilpasningslånene, men den ventede stigning er så lille, at det ikke kan betale

sig at konvertere de eksisterende lån.