Farveri i fare

Tekstilfarverierne i Midt- og Vestjylland har haft det elendigt gennem flere år. Det seneste offer for udviklingen var Midtjydsk farveri i Ikast, som en initiativgruppe bestående af erhvervsfolk i Ikast har forsøgt at redde.

Nu har gruppen opgivet rekonstruktionen. Dermed er spørgsmålet om en eventuel redningsaktion igen en sag for bobehandlerne og bestyrelsen.

Initiativgruppen roser såvel kommunen som medarbejderne for en ihærdig indsats i forbindelse med redningsforsøget, men den konstarerer samtidig, at en rekonstruktion ikke vil kunne lade sig gøre indenfor den tidsfrist, den selv finder realistisk. Under arbejdet har gruppet også arbejdet med muligheden for at styrke farveriet med et supplerende forretningsgrundlag.

Nu vil den, hvis andre har lyst til at tage over, bidrage med de beregninger og overvejelser, gruppen har gennemført under arbejdet. jc