Farvel til Tordenskjolds halvdøde soldater

Ledelse: De mange konkrete forslag fra Nørby-udvalget tvinger selskaberne til at finde nye metoder til at rekruttere bestyrelsesmedlemmer. Det kan give yngre kræfter adgang til bestyrelserne.

Nørby-udvalgets anbefalinger til god selskabsledelse kan give en ny generation adgang til de danske bestyrelseslokaler.

Det forudså Novo Nordisks bestyrelsesformand og medlem af Nørby-udvalget, Mads Øvlisen, i går på en konference om god selskabsledelse - corporate governance - arrangeret af revisionsfirmaet Ernst & Young og Berlingske Tidende.

Hvis de børsnoterede selskaber følger Nørby-udvalgets 31 konkrete anbefalinger, så kan udskiftninger næsten ikke undgås de kommede år.

Udvalget foreslår blandt andet, at bestyrelserne højst består af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer, at der sættes en aldersgrænse på 70 år, at man begrænser antallet af bestyrelses- og direktørposter pr. person, og at der sættes en tidsbegænsning på valgperioderne.

Dertil kommer, at udvalget anbefaler årlige evalueringer af bestyrelserne og direktionerne og deres samarbejde, hvilket højst sandsynligt vil udløse udskiftninger rundt omkring.

Mads Øvlisen erkender, at rekrutteringsprocessen ofte ender i den samme lille dam med de få fisk, men vurderer, at der kan ske en fornyelse af rekrutteringen af bestyrelsesmedlemmer i kølvandet på rapporten.

»Det kan give nogle yngre mennesker adgang - og dem burde der være nok af, når man ser sig omkring. I dag skal man næsten være halvdød for at blive inviteret indenfor i bestyrelseslokalerne,« konstaterer Mads Øvlisen.

Offentligt har Nørby-udvalgets anbefalinger stort set udelukkende høstet ros, selvom de nok anses for meget kontroversielle i visse virksomheder.

Og opbakning fik rapporten også i går af professor i selskabsret ved Københavns Universitet, Jan Schans Christensen, ATP-direktør Lars Rohde og statsautoriseret revisor og partner i Ernst & Young, Teddy Wivel.

Alle bakkede de op om rapporten og hæftede sig ved, at Københavns Fondsbørs vil inddrage anbefalingerne i oplysningsforpligtelserne, så selskaberne kommer til at fortælle, hvordan de efterlever dem, eller hvorfor de ikke gør.

Kodeordene i god selskabsledelse - eller corporate governance - er åbenhed og gennemsigtighed. Målet er at opnå så god en styring, at man sikrer sin konkurrenceevne og indtjening. Dermed kan man tiltrække investorernes opmærksomhed, hvilket igen reducerer kapitalomkostningerne.

På trods af det vitale formål mener ingen, at der er behov for lovgivning om anbefalingerne.

»Det gode ved det er, at det er en debat, som er startet af brugerne og ikke presset ned ovenfra. Selvregulering er vejen frem. Det er der gode erfaringer med fra Storbritannien,« siger Jan Schans Christensen.

ATPs direktør Lars Rohde mener, at lovgivning ville føre til lavest mulige fællesnævner.Nørby-udvalg

øger investorpres

Side 4