Farvel til myten om kapitalfondene

Kapitalfonde er ikke mere effektive end andre virksomhedsejere, sådan som de ellers har ry for. Efterhånden har fondene svært ved at markere sig som oplagte købere af virksomheder.

Diskussionen har kørt længe. Hvad er det egentlig, de sagnomspundne og tillukkede kapitalfonde kan?

Hvis man har skullet tro de efterhånden mange fonde med interesser i dansk erhvervsliv selv, kan de drive virksomheder mere effektivt end andre ejere. Derfor kan de også – siger kapitalfondene – betale højere priser end andre købere. Det er hele baggrunden for, at de for tre år siden kunne buse ind og nærmest fra den ene dag til anden positionere sig som dansk erhvervslivs nye herremænd.

Mange har imidlertid stillet spørgsmålstegn ved fondenes selvhævdede genialiteter. Hvorfor tillægge dem særlige industrielle kompetencer? Var det mon ikke bare deres særligt gode lommeregnere og stærke finansielle forbindelser, der satte dem i stand til at byde priser så høje, at ingen industrielle købere kunne være med?

Gætterierne var mange og myterne om fondene forstærkedes af deres egen modvilje mod at informere grundigt om deres mål og metoder. Samtidig har der manglet grundige objektive studier af kapitalfondenes resultater til at kvalificere diskussionen.

I de seneste uger har vi imidlertid fået et par klare indikationer af, at kapitalfondene ikke er helt så effektive ejere, som de selv har givet udtryk for. Faktisk vokser virksomheder under andre ejerformer – herunder børsnoterede – mere end dem, der er i fondenes porteføljer.

En afhandling fra Handelshøjskolen i København har således vist, at kapitalfonde er dårligere til at løfte omsætningen, indtjeningen og skaber færre arbejdspladser end andre ejerformer. En opgørelse viser samtidig, at børsnoterede danske virksomheder sidste år øgede deres nettoomsætning med 17,2 procent, mens de virksomheder, der er er ejede af kapitalfonde, kun kunne se deres nettoomsætning vokse 10,2 procent.

Således er der altså ikke hold i myten om, at kapitalfondene er de bedst og mest effektive ejere af virksomheder. Der er ingen grund til at tro, at de vil kunne udvikle virksomheder bedre end andre ejere. Det er interessant, ikke mindst for dem, der overvejer at sælge til fondene.

Hidtil har kapitalfondene vundet mange opkøbsdueller takket være deres evne til at sprænge banken og byde mere end andre købere. Den formel bliver sværere at bruge nu, hvor renterne stiger og bankernes udlånslyst aftager. Kapitalfondene vil næppe længere kunne byde så markant højere end andre købere.

Når fondene så heller ikke kan sige, at de er de bedste til at drive og udvikle virksomhederne, begynder det at tynde ud i argumenterne for at sælge til dem. De fleste virksomhedsejere har en interesse i, at deres virksomheder udvikler sig bedst muligt, også under nye ejere. Det er kapitalfondene – trods myten – ikke garanter for.