Farligt misforhold

Vi kan se det, når vi kommer rundt i virksomhederne. Og vi læse det, når vi ser de regnskaber, der kommer fra virksomhederne

i en lind strøm. Facit er, at produktiviteten stiger hele tiden.Nu har vi også fået tal for det, vi fornemmer.Ifølge

en ny opgørelse fra Danmarks Statistik er danske virksomheder blevet syv procent mere effektive inden for de sidste tre år.I

forhold til de store effektiviserings- og automatiseringsbølger i 60''erne og 70''erne er niveauet ikke prangende, men i lyset

af, at dansk økonomi i de senere år har kørt i slæbegear rent vækstmæssigt, er udviklingen i

produktiviteten ganske pæn.Forklaringen er først og fremmest, at danske virksomheder er under et hårdt konkurrencepres

- ikke mindst fra Østeuropa og Fjernøsten, hvor der arbejdes med et helt andet omkostnings-niveau end det, vi kender

herhjemme.For at klare sig i konkurrencen lægger virksomhederne produktionen om, de investerer i ny teknologi, og de lader

færre mennesker klare flere opgaver. Og det virker, selvom processen ind i mellem kan være ganske hård.Fleksible

medarbejdere og relativt fleksible danske arbejdsmarkedsregler medvirker til, at det kan lade sig gøre.Helt modsat forholder

det sig i Tyskland, hvor virksomhederens produktivitet tilsyneladende kun kan øges ved at forlænge den formelle arbejdstid

fra de nuværende 35 til 40 timer om ugen. Det er i hvert fald, hvad store tyske industrivirksomheder har opnået i hård

kamp med fagbevægelsen.I Danmark går vejen til øget produktivitet i virksomhederne ikke nødvendigvis

over længere arbejdstid. Snarere kræves der endnu mere fleksibilitet hos medarbejdere og mere ny teknologi.De nye

danske produktivitetstal for den private sektor er opmuntrende. De glimrer især på baggrund af den faldende produktivitet

i den offentlige sektor, hvor stadig flere medarbejdere producerer stadig mindre. Især i kommuerne er det galt fat.Misforholdet

i produktivitetsudviklingen er i længden samfundsmæssig uholdbar. Det ved alle politikere. Men ingen har hidtil turdet

gøre noget ved det. Steno