Farlige køretider

Men som det fremgår af reportagen i dagens avis om FDB''s kørselsplaner og chaufførernes kritik, er vi ved at nå

et punkt, hvor hensynet til effektiviteten risikerer at gå ud over færdselssikkerheden. En del af de vognmænd og chauffører,

som kører dagligvarer ud fra FDB''s distributionscentraler til Fakta, Brugsen og Irma har angiveligt svært ved at opfylde

køretiderne uden at overtræde hastighedsbestemmelserne. Og selv når de kører for stærkt, kommer de

ofte for sent. Forsinkelserne akkumulerer hen over dagen og medfører en forringet afregning.


FDB er næppe værre

eller bedre end så mange andre transportkøbere. Forbruger-cooperationen drager fordel af den uligevægt, der er

på markedet for transport, hvor der er stor overkapacitet på udbudssiden. Det giver lave transportpriser og pressede tider.


Det

ville være naturligt, at de vognmænd og chauffører, der føler sig pressede til at køre for stærkt,

afviste at tage de kontrakter, der udbydes. Men mange af dem er bundet op på stor gæld til lastbiler og andre faste omkostninger.

De vil altid være fristede til at køre uanset betingelserne. Det er den måde, de overlever på.


Spørgsmålet

er derfor, om tiden ikke er inde til, at politikerne overvejer en lovændring, der giver transportkøberne et "medvirkende

ansvar", når de udbyder kørselsopgaver på tider, der kun kan overholdes, hvis transportleverandørerne

opererer på kanten af færdselsloven. En sådan bestemmelse ville umiddelbart motivere til større ansvarlighed. Transport-leverandørernes

organsition, Dansk Transport og Logistik, har forgæves forsøgt at få Folketingets trafikpolitikere i tale herom.

Dagens reportage i ErhvervsBladet aktualiserer sagen påny.


Alternativet til en lovgivning er, at transporterhvervet sanerer

sig selv i kraft af markedsmekanismen.


Det ville sådan set være det sundeste. Men det tager tid og i mellemtiden risikerer

vi at få de her lig på bordet, som alt for ofte skal til, før der skrides til politisk handling. Steno