Fare for et totalstop af laks fra Østersøen

Hvis ikke bornholmske laksefiskere straks får kompensation for indtægtstab, de har lidt efter det danske forbud mod fiskeri af store laks i Østersøen, stopper al fiskeri 1. januar, siger fiskeriformanden Birger Rasmussen. Fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V) maner til besindelse i sagen.

Der er fare for, at laksefiskeriet og produktionen af den kendte røgede bornholmske østersølaks stopper totalt fra nytår. Det forudser formanden for Bornholms Fiskeriforening, Birger Rasmussen.

»Forbudet mod fiskeri af store laks over 4,4 kg. på grund af myndighedernes frygt for risikoen for dioxin er ikke mindre end en katastrofe for os. Vi er kommet i klemme, fordi polske, svenske, tyske og finske fiskere fortsat har tilladelse til at fiske laksene, da deres myndigheder ikke har nedlagt forbud. Hvis ikke vores fiskere får kompensation, så stopper det danske laksefiskeri efter nytår,« siger Birger Rasmussen og ejeren af Nordbornholms Røgeri, Carsten Grønning.

Ved et totalt stop vil den bornholmske forædlingsindustri, røgerier og fiskere samlet miste en omsætning på mere end 100 millioner kr. årligt.

Hovedparten af de røgede produkter er i årevis endt på franske spiseborde med en høj fortjeneste. Røgede bornholmerlaks har ligledes været en luksusspise på Københavns bedre restauranter, hoteller og fiskeforretninger.

Vrede bornholmske laksefiskere kræver nu fuld kompensation fra staten, fordi deres fiskeri er direkte urentabelt uden støtte. Efter at Fødevarestyrelsen i foråret forbød fiskeri af de indbringende laks over 4,4 kg, er fiskeriet blevet en ren en underskudsforretning.

Minister: »Lovbrud«
»Jeg vil mane til besindelse i sagen. Vi har endnu ikke fået forhandlet en kompensationsordning med statsstøtte på i alt tre millioner kr. til omkring 17 fartøjer færdig med EU-Kommissionen. EU har endnu ikke villet godkende ordningen. Oveni det tilbyder jeg en individuel ordning for hver båd, hvor vi giver en ekstra præmie oven i,« siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt(V).Fødevareministeren mener, at fiskeriforformand Birger Rasmussen farer for hårdt frem:

»Jeg har fået ordningen godkendt i Folketingets finansudvalg. Fiskerne på Bornholm vil bare have udbetalt penge, før EU har godkendt ordningen. Men jeg vil ikke bryde EUs regler,« fastslår fødevareministeren.

Siden april har de danske fødevaremyndigheder forbudt al fiskeri af store fisk på grund af mistanke om risiko for overskridelse af grænseværdierne for dioxin ved spisning af fiskene. Fiskeriforeningen kræver imidlertid fuld kompensation for indtægtstabet.

»Cirka 100 fiskere lever normalt helt eller delvist af laksefiskeriet. For en række udgør laks cirka en tredjedel af indtægten. Nogle fiskere vil miste helt op til 300.000 kr. om året på grund af det forbud mod fiskning af de store laks,« siger Birger Rasmussen fra Bornholms Fiskeriforening. Fødevarestyrelsen forbød i foråret fangst af store laks til spisebrug - så de store fisk fremover alene kan anvendes til minkfoder - på grund af frygten for dioxin i de store fisk.

Omsætningen på laks udgør i forædlingsleddet årligt 80 millioner kr. Der er 10 røgerier på Bornholm, der mister en væsentlig del af deres omsætning. I år var der en dansk kvote på 92.000 styk laks. I alt svarer det til et sted mellem 4200.000 og 465.000 kilo. En tredjedel er store laks.

Håber på løsning
Birger Rasmussen håber, at Fødevarestyrelsen i sidste ende ophæver forbudet mod fangst af fisk over 4,4 kg. Fiskeriforeningen og Fødevarestyrelsen har eksperimenteret med at bortskære fedtkanter i ryggen og bugen, hvor dioxinindholdet er højt.

»Forsøgene viser, at vi kan reducere dioxindholdet med 50 procent og dermed komme ned under grænseværdien. Kompensationen er en midlertid foranstaltning, som vi er pisket til at få, mens vi venter på de endelige resultater af prøverne. Ellers vil fiskeriet stoppe,« siger fiskernes formand, Birger Rasmussen.