Fantastisk aktieår på Den Nordiske Børs

MiniKronik. Der bliver fortsat omsat flere aktier, kurserne er steget, og rekord mange selskaber er kommet til. Det har været et begivenhedsrigt år, mener dagens kronikør.

Såvel investorer som selskaber på Den Nordiske Børs kan se tilbage på et særdeles spæn-dende og begivenhedsrigt år 2006.

Der bliver fortsat omsat flere aktier, kurserne er steget, og rekord mange selskaber er kommet til. Desuden kunne First North fejre sit første succesfulde år, og til sidst men ikke mindst er OMX-børserne i København, Stockholm, Helsingfors og de baltiske lande blevet knyttet endnu tættere gennem Den Nordiske Børs.

Tre børsmarkeder under et2. oktober 2006 kunne OMX præsentere den nordiske liste: En præsentation af alle tre børsmarkeder under et; på én hjemmeside og med stort set ens regler. Formålet med én nordisk liste er at give selskaberne større adgang til investorerne i Norden og i resten af verden. Jo flere investorer, des bedre likviditet er der i aktierne. Og det tiltrækker flere investorer.

Efter næsten fire måneder er det for tidligt at drage de store konklusioner, men der er ingen tvivl om, at det er et vigtigt skridt i internationaliseringen af markederne.

2005 bød på en rekordhøj aktieomsætning på Den Nordiske Børs. Alligevel blev denne omsætning overgået allerede i september 2006 efter mindre end ni måneders handel. I København er der i 2006 handlet aktier for 1.058 mia. kr., hvilket er 13 procent højere end tilsvarende periode sidste år. Og det er på trods af, at omsætningen i TDC Københavns mest omsatte selskab i 2005 er svundet kraftigt ind.

Kursudviklingen har også været positiv: De 40 største nordiske selskaber er i 2006 steget med knap 19 procent, mens de 20 største danske selskaber er steget 12 procent. Ser man derimod på alle noterede selskaber i København, har de i 2006 givet et afkast på hele 22 procent.

Rekordhøj tilgangMed de 103 nye selskaber i 2006 sluttede Den Nordiske Børs året med at have 792 selskaber på hovedmarkedet og på First North.

Tilgangen i København har været rekordhøj med 20 nye noterede selskaber på børsmarkedet, mens ni valgte at blive optaget til handel på First North. Vi skal mere end ti år tilbage for at se en tilsvarende tilgang til børsmarkedet i København.

I december kunne First North fejre sit første år. OMX havde det ambitiøse mål at nå ti selskaber på den nye markedsplads i København i det første år. Det mål nåede vi i december.

First North er tiltænkt selskaber, der er på et tidligere stadie i deres udvikling sammenlignet med selskaber, som bliver børsnoteret.

Otte af de 10 selskaber på First North i Danmark er også stiftet efter år 2000. På den baggrund er det naturligt, at selskaberne er forbundet med en større usikkerhed, og at aktiekurserne svinger mere. Otte af selskaberne rejste sammenlagt 347 mio. kr. i risikovillig kapital i forbindelse med deres optagelse på First North.

Vi forventer, at 2007 bliver et spændende år for børsmarkedet generelt i Europa. Blandt andet, da MiFID som er næste fase af EU-lovgivningen for at stimulere handel over landegrænser og effektive markeder træder i kraft mod slutningen af 2007.