Fanget i årelang strid om patent

Mellem 200 og 300 mio. kr. Så mange penge mener Albert Hedegaard, at han er gået glip af, fordi konkurrenten har stjålet

den opfindelse, han tog patent på for 17 år siden. Samtidig er miljøet gået glip af en opfindelse, der kunne

spare 95 pct. af de kemikalier, som landbruget lukker ud på markerne.


- Jeg søger ikke flere patenter. Det kan ikke

betale sig, siger Albert Hedegaard fra Borbjerg uden for Holstebro. På 17. år kæmper han med konkurrenten Hardi

om retten til den marksprøjte, som Albert Hedegaard opfandt i midten af firserne.


For selv om Albert Hedegaard tog patent

på sin opfindelse, har han bare måtte se magtesløst til, mens konkurrenten har sat en lignende sprøjte i produktion

og scoret kassen.


Som beskrevet i ErhvervsBladet i fredags står opfindere og små virksomheder nærmest magtesløse,

hvis større virksomheder krænker deres patentrettigheder. For at kunne nedlægge fogedforbud mod, at en konkurrent bruger

ens produkt, skal man stille en sikkerhed på typisk 15 pct. af det beløb, som man forventer at tjene på opfindelsen.

Desuden skal man af med to pct. af beløbet i retsafgift for at starte en civilretslig sag.


Dertil kommer udgifter til

advokater og patentagenter. Alt i alt penge, som mange små virksomheder og opfindere ikke har. Ofte har de måtte tage lån

i hus og lignende for at få råd til selve patentansøgningen, og de har derfor ikke råd til at fortsætte

kampen. Det mener Albert Hedegaard, at de store firmaer ofte udnytter.


- De store virksomheder prøver at køre de

små opfindere trætte ved hele tiden at komme med indsigelser og anke sagen videre i systemet, siger Albert Hedegaard,

der har vundet to gange i patentankenævnet og en gang i landsretten.

Mindre gift

Hans opfindelse går i al sin enkelhed

ud på at tilsætte luft til den gift, der sprøjtes ud på markerne. Dermed sætter det sig bedre fast

på planterne, og mindre gift siver ned til grundvandet. I 1984 tager han patent på opfindelsen. Da han ikke har penge

til selv at sætte den i produktion, tager han i 1986 kontakt til maskinfabrikken og konkurrenten, Hardi, der hører ind

under Auriga-koncernen, der ejes af Aarhus Universitet.


Med patentet i hånden kan der ikke ske noget ved at vise sprøjten

frem, tænker Albert Hedegaard. Hos Hardi ryster man dog bare på hovedet, og Albert Hedegaard må gå med uforrettet

sag.


Men på en landbrugsmesse to år senere opdager Albert Hedegaard pludselig, at Hardi har taget fusen på

ham - sprøjten er sat i produktion.


Lige siden den dag har Albert Hedegaard med sit oprindelige patent i hånden

kæmpet for sin ret i både patentankenævnet og i landsretten.


I mellemtiden sælger Hardi lystigt virksomhedens

sprøjte. Albert Hedegaard anslår, at salget har indbragt Hardi mellem 200 og 300 millioner kr. Et beløb, som Hardi

kan risikere at skulle betale, når sagen når en endelig afslutning. Men det har virksomheden på intet tidspunkt

taget højde for i sit regnskab.


- Det er, fordi det er helt ligegyldigt. Vi har aldrig set et krav på det beløb,

fastslår Hardis adm. direktør Niels-Jørgen Rahbek, der ikke vil kommentere sagen yderligere, så længe

den kører.


I mellemtiden er Albert Hedegaard fortsat med at opfinde nye marksprøjter, og flere gange har Hardi

været interesseret. Men hver gang er forhandlingerne strandet på at få den gamle strid ud af verden. For at bilægge

striden tilbød Hardi på et møde i oktober sidste år tre mio. kr., svarende til en procent af det, Albert

Hedegaard mener, at han har krav på.


Men det, der piner Albert Hedegaard mest, er ikke slagsmålet om pengene, men

tanken om, at hans opfindelse kunne have skånet miljøet og resulteret i eksportindtægter til landet.


- Når

man prøver at gøre noget for samfundet og få gang i noget forretning, er det frustrerende, at man skal slås

med sådan noget, siger Albert Hedegaard.


Om tre år udløber patentet. Om Albert Hedegaard nogensinde får

glæde af det, er uvist.