Familiearvinger skal skoles

Familievirksomheder Danfoss etablerer en intern family governance. Arvinger skal skoles og trænes til jobs eller bestyrelsesposter i Danfoss. »De skal kvalificeres til at være Danfoss-ejere,« siger topchefen Jørgen M. Clausen.

Familiearvinger skal skoles - 1
Clausen-familien vil skærpe kravene til de kommende generationer, hvis de ønsker at deltage i ledelsen af Danfoss. Familiebilledet blev taget til Danfoss-chefen (tv.) Jørgen Mads Clausens 50 års fødselsdag, ved siden af ham broderen Peter Mads Clausen og dennes kone Anne-Dorthe Clausen. I midten familiens overhoved, Bitten Clausen, og på højre fløj Jørgen Mads Clausens kone Anette og deres søn Mads.<br> Foto: Erik Smedegård.
Læs mere
Fold sammen
Danmarks største industriselskab, familiekoncernen Danfoss, lægger sig nu i kølvandet på en række store, danske børsnoterede selskaber og fokuserer på god selskabsledelse. Det sker ud fra devisen om, at selv om man er født med en guldske i munden, behøver man ikke have talenter som erhvervsleder og bestyrelsesmedlem.

Selskabet er derfor gået i gang med at udvikle en meget konkret intern lederuddannelse for familiemedlemmer, som vil noget i Danfoss.

Tredje generation (Bitten Clausen har ni børnebørn) i det alsiske termostatimperium er ved at blive kørt i stilling. Men lederposter eller bestyrelsesposter i Danfoss er ikke noget, man får pr. automatik. Det skal man uddannes til.

»Der bliver jo flere og flere familieaktionærer. Og det vil være forfærdeligt, hvis Danfoss' fremtid kommer til at lide under familiestridigheder,« siger Jørgen Mads Clausen om det, som han selv kalder family governance.

»Derfor er vi ved at institutionalisere et system hos os, så vi sikrer, at de nye, unge familiemedlemmer gennemgår en træning. De skal kvalificeres til at være ejer til Danfoss-aktierne.«

Eget initiativ
Dermed lægger familievirksomheden sig i kølvandet på de store danske, børsnoterede selskaber, som har taget en række af anbefalingerne fra Nørby-udvalget til sig om god corporate governance (god selskabsledelse.) Konkret passer mange af de enkelte Nørby-anbefalinger dog dårligt til en familieejet virksomhed, og derfor går Danfoss nu i felten med sit eget initiativ.

Professor Steen Thomsen, Handelshøjskolen i København, som i en årrække har forsket i netop familievirksomhederne, siger om Danfoss-initiativet:

»Det er ganske enkelt en fremragende idé og et bevis på, at de tager hele denne corporate governance-debat alvorligt, og at de ikke mindst tager ejerskabet alvorligt. Jeg kan sagtens forestille mig, at Danfoss kan komme til at fungere som rollemodel for andre danske familievirksomheder.«

Ejermæssigt ligger magten i Danfoss i dag suverænt i den store familiefond, Bitten og Mads Clausens Fond. »Og der kan vi jo selvfølgelig overtrumfe ethvert stridbart - om du vil - sort får i familien. Men derudover vil jeg gerne have et system, så de unge mennesker mindst én gang om året bliver opdraget, så de efterhånden bliver klædt på til bestyrelsesarbejdet, og hvad dette måtte indebære. Og så selvfølgelig forhåbentligt blive dygtige til at lede familiefirmaet videre,« siger Jørgen M. Clausen, der ikke lægger skjul på, at familierelationerne - også ejermæssigt - betyder rigtig meget i Danfoss.

Fem børn med hver 10 pct.
Bitten og Mads Clausens fond sidder på knap halvdelen af aktierne, men på 85 procent at stemmerne. De fem børn har hver 10 procent (dog ikke stemmestærke A-aktier), men på længere sigt betyder det, at halvdelen af aktierne fremover vil gå i arv, og dermed blive spredt på stadigt flere hænder. Medarbejderne har en procent af aktierne. Jørgen M. Clausen, der har haft familiestaffetten siden 1996, ser især to konkrete udmøntninger af »family (good) governance«.

Direktion og bestyrelsesformand skal mindst een gang om året foretage en investorpræsentation for aktionærerne. Det skal være en præsentation, som ligner den topcheferne i de store børsnoterede virksomheder giver og som ofte henover året lægger beslag på op til 20 procent af topchefens tid. Familievirksomheder bruger i dag typisk ingen tid overhovedet på denne opgave.

Familieaktionærerne får et tilbud om en samtale med personaledirektøren een gang om året. Her tales om efteruddannelse, udstationering, kurser, ønsker m.v. Minimumskravene for familieaktionærer, som vil gøre karriere i Danfoss, er de samme krav, som der stilles til øvrige ledende medarbejdere i Danfoss over et vist niveau. Nemlig gode færdigheder i engelsk, mindst en bachelorgrad samt mindst to års ophold i udlandet.

Uberørt af børsnotering
Danfoss-chefen siger, at opgaven med at uddanne og træne familiemedlemmerne (de ni børn i 3. generation er mellem 10 og 32 år,) til arbejdet internt i Danfoss ikke vil blive berørt af, når Danfoss på et tidspunkt skulle lade sig børsnotere. »Vi vil i familien under alle omstændigheder fastholder majoriteten, men netop i disse tilfælde kan familiestridigheder ødelægge meget.«

Jørgen Mads Clausen tilføjer, hele konceptet med family governance i Danfoss skal skrives ned og vedtages på et bestyrelsesmøde, så der ikke er tvivl om, hvad politikken er i Danfoss.

Han har ikke talt med andre familievirksomheder om denne ide.

»Nej, det har jeg ikke, men jeg kan bare se, at skal du have et familieeje, så skal du også have dygtige familiemedlemmer.«