Faldende oliepris påvirker kurser på danske selskaber

Olie. På kort sigt vil en lavere oliepris øge selskabernes indtjening, vurderer aktiestrateg.

De seneste dages fald i olieprisen er både skidt og godt nyt for flere danske og skandinaviske virksomheder. Det vurderer aktiestrateg Henrik Henriksen fra Jyske Bank over for RB-Børsen. På sigt kan en lavere oliepris øge selskabernes indtjening og være med til at påvirke selskabernes værdi, vurderer han.

Olieprisen toppede foreløbigt i sommers, og siden er det gået pænt ned af bakke for olieprisen, der torsdag faldt til det laveste niveau siden juni 2005. Og hvis man ser konkret på danske virksomheder, er der flere, der kan glæde sig over denne udvikling.

Lave omkostninger- Det er selvfølgelig en fordel for langt de fleste virksomheder, fordi det betyder lavere omkostninger. En lavere oliepris er med til at understøtte aktiemarkedet generelt og dermed også de danske aktier, siger Henrik Henriksen.

Han peger på, at olieforbrugende selskaber som SAS, Danisco, rederierne og hele transportsektoren har glæde af lavere oliepriser. Derimod er lavere oliepriser dårligt nyt for selskaber, der producerer alternativ energi.

- Det er klart, at det her ikke er godt nyt for selskaber som eksempelvis Vestas. De vil sikkert sige, at deres kunder tænker mere langsigtet, og at to dages fald i olieprisen ikke flytter nogen ordrer. Men der er ingen tvivl om, at jo billigere den konventionelle energi er, desto sværere er det for den alternative energi at gøre sig gældende, siger Henrik Henriksen.

Men samtidig understreger han, at Danmark er gået hen og er blevet nettoeksportør af olie, og det betyder, at danske aktier også påvirkes negativt af en faldende oliepris.

- Set i et europæisk perspektiv, har et tungt industriland som Tyskland meget større fordel af en faldende oliepris, end vi har i Danmark, hvor vi bliver ramt af et lavere provenu, når prisen på olie falder, siger Henrik Henriksen.

RB-Børsen