Faldende inflation sænker Norges rente

Norsk økonomi er i en god gænge med stigende aktivitet og beskæftigelse. Alligevel bliver renten sænket, fordi priserne stiger for langsomt. Det giver risiko for overophedning, advarer Nordea.

Faldende inflation sænker Norges rente - 1
2003 var et mageløst godt år for gældsatte nordmænd, der fik renteudgiften mere end halveret. Og udviklingen fortsatte i går, hvor nationalbanken Norges Bank gav renten endnu et nøk nedad.

Inflationen er ganske enkelt for lav, mener banken.

Siden december 2002 er den toneangivende rente sænket fra syv til to procent. Det kan mærkes i et land, hvor langt de fleste huslån følger bankrenten.

Og der er risiko for, at den lave rente vil få norske forbrugere og virksomheder til at gældsætte sig mere, end godt er, fremgår det af gårsdagens meddelelse fra Norges Bank. Men rentenedsættelsen er nødvendig, fordi inflationen er alt for lav.

Målsætningen er nemlig, at priserne skal stige med omkring 2,5 procent om året. Men i december nåede inflationen ned på bare 0,4 procent, når man ser bort fra energipriser, skatter og afgifter. Udviklingen er kommet bag på banken, der havde regnet med stigende inflation, blandt andet på grund af en faldende kurs på norske kroner over for euro. Men priserne på importerede varer har holdt sig i ro. Det skyldes formentlig, at konkurrencen om de norske forbrugeres gunst er blevet hårdere, mener Norges Bank.

Risiko for bagslag
Det er ellers ikke, fordi norsk økonomi har brug for at blive stimuleret, mener både uafhængige økonomer og nationalbanken selv. Efter afmatningen i første del af 2003 er der mange tegn på, at væksten er vendt tilbage, og beskæftigelsen er igen stigende. Men når man fokuserer så meget på inflationen, er det meget muligt, at renten alligevel bliver sænket endnu mere, mener Erik Bruce fra Nordeas norske afdeling.

»Norges Bank ser helt klart risikoen ved at sænke renten, men målet her og nu er at hæve inflationen. Hvis den forbliver stabil i januar og februar, kommer vi formentlig til at se endnu en nedsættelse den 11. marts,« siger han.

Og det er svært at forudse, hvordan det kommer til at gå med inflationen. På den ene side bør det give højere priser, at den norske krone har tabt over 16 procent af sin værdi målt i euro siden starten af 2003. Men skærpet konkurrence trækker den anden vej, mener Nordea, der blandt andet peger på, at den tyske discountkæde Lidl er ved at etablere sig i landet.

Erik Bruce advarer om, at Norges Banks strategi risikerer at give bagslag.

»Der er en klar risiko for, at centralbanken nu stimulerer økonomien for meget og dermed skaber grundlag for en kraftig overophedning i 2005 eller 2006, som må kølnes med en kraftig, isoleret norsk rentestigning,« konkluderer han i en ny analyse.