Falcks skat i USA stiger

Group 4 Falck indfriede i store træk forventningerne i 2003. Topchefen Lars Nørby Johansen er dog »kun« forsigtig optimistisk for 2004. Venter på europæisk opsving.

Læs mere
Fold sammen
Group 4 Falck, verdens næststørste sikkerhedskoncern, er gået ind i 2004 med beherskede forventninger på grund af afmatninger i økonomien på flere af koncernens markeder.

Læg hertil at fortjenstmarginalerne hos Group 4 Falck er små. Det betyder, at den ambitiøse sikkerhedskoncern er sårbar og ikke skal slå mange skæverter, før bundlinien rammes hårdt. Meget tyder dog på, at ledelsen har godt styr på organisationen med konstante organisations- og personaletilpasninger (læs: fyringer og besparelser).

Dermed opvejes en del af den lave vækst eller ligefrem nulvækst, der er på flere af koncernens markeder, med besparelser på omkostningskontoen.

Og derfor kan Group 4 Falck-ledelsen med koncernchef Lars Nørby Johansen i spidsen trods alt lægge op til et lille nøk fremad i 2004. Koncernen er verdensomspændende og rammes derfor hårdt af valutakursudsving.

Forventningerne til væksten i 2004 er på beskedne 4-6 procent regnet i lokale valutaer. Men pilles den forventede effekt af valutakurstabene ud, er forventningerne til væksten i 2004 på »blot« symbolske et til tre procent.

Vedvarende omkostningsbesparelser og effektiviseringer gør dog, at forventninger til indtjeningen, når der er korrigeret for valutakurspåvirkning, sættes til ganske habile 10-12 procent.

Group 4 Falck sendte i går sit 2003-regnskab på gaden, og det var i store træk som forventet. Hovedtallene blev oplyst i forbindelse med koncernens meddelelse i februar 2004 om Group 4 Falcks fusionsplaner med engelske Securicor.

Med den sammensmeltning kan der blive vendt op og ned på de opstillede forventninger for Group 4 Falck. Planen er, at fusionen skal være gennemført i tredje kvartal 2004, hvorefter Group 4 Falck overgår fra at være et dansk selskab til at være et engelsk selskab under navnet Group 4 Securicor Plc. med primær notering på børsen i London.

Mest overraskende er det måske, at koncernen i 2003 betaler en forholdsvis høj skat og tilmed en stigende skat. I disse tider, hvor virksomhedernes skattebetaling står højt på offentlighedens og dermed politikernes dagsorden kan det virke overraskende, at skattebetalingen i USA er med til at trække den samlede skatteregning i vejret.

»Stigningen (fra 29,8 procent til 32 procent, red.) kan henføres til, at en øget andel af indtjeningen kommer fra USA, hvor skatteprocenten er højere end i koncernens øvrige lande,« hedder det således i gårsdagens regnskabsmeddelelse.

Med en samlet medarbejderstyrke på 246.000 syner en reduktion af staben med 500 (primært fyringer) ikke af meget, men det er dog så tilpas meget, at det kan ses på lønkontoen. Dog hører det med, at en virksomhed som Group 4 Falck konstant reorganiserer virksomheden, og derfor også løbende har betydelige udgifter til fratrædelsesgodtgørelser. Denne post tyngede således alene med 100 mio. kr. i 2003.

Aktionærerne kan se frem til et uændret udbytte på otte procent. Det er 0,40 kr. pr. aktie. Group 4 Falck var uheldig med at præsentere regnskabet og forventningerne i går på et tidspunkt, hvor tiltroen internationalt set til aktier er ved at vende, og derfor faldt også aktierne generelt på Københavns Fondsbørs, herunder også Group 4 Falck.

Lars Nørby Johansen oplyste på en telekonference i går, at det forventede salg af fængselsdelen, Global Solutions, (der er et bud på 2,3 mia. kr.) stort set vil være at betragte som en skattefri gevinst.