Falck tjente 12 procent mere

Group 4 Falck ramte sine egne forventninger med et overskud før skat og særlige poster på 1,1 milliard kroner i 2003.

Det svarer til en stigning på godt 12 procent. Omsætningen i koncernen steg netto med 7,2 procent til 34,5 milliarder kroner svarende til en stigning på 16 procent.

Den indre vækst i koncernen er faldet fra 7,3 til 4,5 procent. Årsagen er den generelle afmatning i økonomien i Europa.

- Afmatningen i økonomien har øget priskonkurrencen og reduceret omsætningen fra salg af ekstra ydelser til eksisterende kunder, fremhæver koncernen.

Medvirkende til faldet i væksten er også, at der er lukket kontrakter med for lav lønsomhed.

Indtjeningen er ramt af overkapacitet indenfor pengetransport, efter at euro blev introduceret i Europa i 2002.

Til gengæld har Group 4 Falck effektiviseret sin organisation og gennemført besparelser på forventede 180 millioner kroner om året, som har været med til at afbøde den generelle afmatning i økonomien. Besparelserne betyder, at omkring 500 personer er blevet afskediget.

Group 4 Falck er på vej til at blive opløst, efter at koncernen den 24. februar indgik en aftale med engelske Securicor om at fusionere de to selskabers aktiviteter indenfor sikkerhed, mens aktiviteter indenfor redning og fængselsservice skilles ud i nye selskaber.