Falck i fare for at glide ud af KFX-indekset

Group 4 Falcks flytning til London betyder sandsynligvis, at Fondsbørsen mister et af sine KFX-selskaber.

Falck i fare for at glide ud af KFX-indekset - 1
En af hovedaktionærerne er dansk, nemlig Jørgen Philip-Sørensen til højre, og koncernchefen er dansk, nemlig Lars Nørby Johansen til venstre. Alligevel vil det fusionerede Group 4 Securicor blive opfattet som en engelsk virksomhed.<br> Arkivfoto: Keld Navntoft <p><br> Fold sammen
Læs mere
Meget tyder på, at Københavns Fondsbørs mister en af de store aktier i det ledende KFX-indeks.

Det er sikkerhedskoncernen Group 4 Falck. Falder fusionen med engelske Securicor på plads - forventeligt senest i tredje kvartal 2004 - flyttes hovedkontoret for det nye Group 4 Securicor til London, og den primære børsnotering vil herefter være på børsen der. Af hensyn til de mange danske investorer fastholdes dog også en parallel notering i København. Det kan imidlertid blive en næsten umulig opgave at fastholde Group 4 Securicor i det danske KFX-indeks, eftersom handelen med selskabets aktier og dermed prisfastsættelsen ventes at ville ske i London.

Afdelingschef Margit Hess-Thaysen fra Københavns Fondsbørs mener dog, at det endnu er for tidligt endegyldigt at afskrive Group 4 Securicor som et dansk KFX-selskab.

»Det er klart, at vi selvfølgelig meget håber på, at Group 4 Falck kan forblive i KFX-indekset,« siger hun. »Men ja, vi er da også godt klar over, at placeringen af hovedkontoret ofte vil være afgørende for, hvor en aktie handles.«

Opfattes som engelsk
ISS var tidligere noteret i London, men eftersom hovedkontoret er beliggende i København, foregik handel og prisfastsættelse i København.

Kriteriet for at være et KFX-selskab er en bestemt markedsværdi, og den vil Group 4 Securicor ikke have problemer med at opfylde. Men flyttes hovedparten af handelen til London, vil det andet væsentlige kriterium - nemlig aktieomsætningen - resultere i, at selskabet glider ud af KFX-indekset.

Aktieanalytiker Torben Sand fra Handelsbanken venter, at en stor del af handelen over tid vil blive fokuseret mod London. Selv om selskabets største aktionærer er danske (blandt andre formanden Jørgen Philip-Sørensen), ligesom også koncernchefen er dansk (nemlig Lars Nørby Johansen), så vil de store internationale, institutionelle investorer klart definere Group 4 Securicor som et engelsk selskab, som ikke alene har ledelsen siddende i London, men som tillige er underlagt engelsk lovgivning.

En ny aktie får plads
Margit Hess-Thaysen siger, at såfremt planerne om opsplitningen til de to selskaber Group 4 Securicor og Falck A/S falder på plads, vil begge selskaber i første omgang blive optaget som medlemmer af KFX-indekset. Men kan de med et omsætningsvolumen ikke forsvare denne position, ryger de ud ved den næstfølgende udskiftning. Og det vil så være i 2005.

Det førstkommende skifte i KFX-indekset afgøres i juni 2004. Da vindmølleselskaberne Vestas og NEG Micon fusionerer, er der plads til en ny aktie i eliten. Den kamp afgøres mellem selskaberne D/S Torm, ØK, Bang & Olufsen og Københavns Lufthavne.